ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 375

Permanganat de calci

El permanganat de calci és un compost inorgànic, del grup de les sals, que està constituït per anions permanganat MnO 4 − {\displaystyle {\ce {MnO4-}}} i cations calci Ca 2 + {\displaystyle {\ce {Ca^{2+}}}}, la qual fórmula química és Ca 2 {\disp ...

Selenat de calci

El selenat de calci és un compost químic del grup de les sals, constituït per anions selenat SeO 4 2 − {\displaystyle {\ce {SeO4^{2-}}}} i cations calci Ca 2 + {\displaystyle {\ce {Ca^{2+}}}}, la qual fórmula química és CaSeO 4 {\displaystyle {\c ...

Sulfat de calci

El sulfat de calci CaSO 4 és un producte químic, format per calci sofre i oxigen, habitual en el laboratori i en la indústria. És inodor i sòlid de color blanc. En el seu estat natural, el sulfat de calci sense refinar és una roca translúcida i c ...

Tartrat de calci

El tartrat de calci o 2.3-dihidroxibutandioat de calci és la sal de calci de làcid tàrtric, la qual fórmula és C 4 H 4 O 6 Ca {\displaystyle {\ce {C4H4O6Ca}}}. Es presenta en forma de cristalls transparents o blancs. És poc soluble en aigua aprox ...

Tiosulfat de calci

El tiosulfat de calci és un compost inorgànic, del grup de les sals, que està constituït per anions tiosulfat S 2 O 3 2 − {\displaystyle {\ce {S2O3^{2-}}}} i cations calci Ca 2 + {\displaystyle {\ce {Ca^2+}}}, la qual fórmula química és CaS 2 O 3 ...

Titanat de calci

El titanat de calci, també conegut con òxid titanat de calci, és un compost inorgànic amb la fórmula química CaTiO 3. La seva forma mineral rep el nom de perovskita, en honor del mineròleg rus L. A. Perovski. És un sòlid incolor diamagnètic, el q ...

Bromur destronci

El seu pes molecular és 247.47. A temperatura ambient és una sal que es presenta com pols blanca higroscòpica, inodora, cristalls cristal lins hexagonal i té un gust salat amarg. És delisqüescent i no inflamable. El bromur destronci i altres comp ...

Fluorur destronci

El fluorur destronci és un sòlid cristal lí blanc, trencadís i estable, el qual està constituït per fluor i estronci amb fórmula S r F 2 {\displaystyle SrF_{2}}.

Iodur destronci

El iodur destronci és un compost iònic format per lestronci i el iode amb fórmula S r I 2 {\displaystyle SrI_{2}}. Aquest compost és soluble en laigua i deliqüescent, que pot esser usat en medicina com un substitut del iodur de potassi. També sut ...

Titanat destronci

El titanat destronci és un òxid d estronci i titani amb la fórmula química SrTiO 3. A temperatura ambient, es tracta dun material centrosimètric paraelèctric amb una estructura perovskita. A baixes temperatures sapropa a una transició de fase Fer ...

Bromur de cesi

El bromur de cesi, és un compost iònic de cesi i brom. Té una estructura cúbica, cristal lina, simple i de tipus cúbica, comparable amb la del clorur de cesi.

Fluorur de cesi

El fluorur de cesi, en anglès caesium fluoride o cesium fluoride, és un compost inorgànic que normalment apareix com un sòlid blanc higroscòpic. Es fa servir en la síntesi orgànica com a font de lanió fluorur. El cesi té lelectronegativitat més b ...

Iodur de cesi

El Iodur de cesi és un compost iònic de iode i de cesi. A temperatura ambient el Iodur de cesi es presenta com un sòlid blanc i inodor.

Perclorat de cesi

Perclorat de cesi, CsClO 4, és un perclorat de cesi. Forma cristalls blancs, que són escassament solubles en aigua freda i etanol. Es dissol més fàcilment en aigua calenta. CsClO 4 és el menys soluble dels perclorats de metalls alcalins seguit de ...

Sulfat de cesi

El sulfat de cesi és el compost inorgànic i sal amb la fórmula Cs 2 SO 4. És un solid blanc soluble en aigua que es sol preparar amb solucions aquoses denses per utilitzar en centrifugació isopıcnica. És isoestructural amb la sal de potassi.

Bromur de liti

El bromur de liti, LiBr, és un compost inorgànic iònic, format per cations liti, Li + i anions bromur Br –. Es presenta en forma de cristalls blancs. La seva estructura cristal lina és cúbica, tipus clorur de sodi. És un compost molt higroscòpic, ...

Cianat de liti

El cianat de liti és un compost inorgànic, del grup de les sals, que està constituït per anions cianat OCN − {\displaystyle {\ce {OCN-}}} i cations liti Li + {\displaystyle {\ce {Li+}}}, la qual fórmula química és LiOCN {\displaystyle {\ce {LiOCN}}}.

Clorur de liti

El clorur de liti, LiCl, és una sal formada per cations liti, Li + i per anions clorur, Cl –. És un compost inorgànic iònic típic. La seva estructura cristal lina és cúbica com la del clorur de sodi. És un compost molt higroscòpic. És molt solubl ...

Fluorur de liti

El fluorur de liti, LiF, és un compost inorgànic iònic format per cations liti, Li + i anions fluorur, F –. Es presenta en forma de cristalls o pols blancs. La seva estructura cristal lina és cúbica, tipus clorur de sodi. És la substància que més ...

Hexafluorofosfat de liti

L hexafluorofosfat de liti és una sal binaria del catió liti, Li + {\displaystyle {\ce {Li^+}}} i de lanió heteropoliatòmic hexafluorofosfat, PF 6 − {\displaystyle {\ce {PF6^-}}}, de fórmula química LiF 6 P {\displaystyle {\ce {LiF6P}}}. A temper ...

Iodat de liti

El iodat de liti és un compost inorgànic, una sal, que conté lanió iodat IO 3 − {\displaystyle {\ce {IO3-}}} i el catió liti Li + {\displaystyle {\ce {Li+}}}, la qual fórmula química és LiIO 3 {\displaystyle {\ce {LiIO3}}}. Lestructura cristal li ...

Iodur de liti

El iodur de liti, LiI, és un compost inorgànic iònic format per cations liti, Li +, i anions iodur, I –. Es presenta en forma de cristalls blancs, que són molt higroscòpics, per la qual cosa forma hidrats, el més important el iodur de liti trihid ...

Òxid de cobalt(III) i liti

L òxid de cobalt i liti és un compost iònic format per anions òxid, O 2 − {\displaystyle {\ce {O^2-}}}, i cations cobalt, Co 3 + {\displaystyle {\ce {Co^3+}}}, i liti, Li + {\displaystyle {\ce {Li^+}}}. És un òxid de fórmula LiCoO 2 {\displaystyl ...

Perclorat de liti

El perclorat de liti és un compost inorgànic, una sal, que conté anions perclorat ClO 4 − {\displaystyle {\ce {ClO4-}}} i cations liti Li + {\displaystyle {\ce {Li+}}} la qual fórmula química és LiClO 4 {\displaystyle {\ce {LiClO4}}}. El perclora ...

Tel·lurur de liti

El tel lurur de liti és un compost inorgànic, del grup de les sals, que està constituït per anions tel lurur Te 2 − {\displaystyle {\ce {Te^2-}}} i cations liti Li + {\displaystyle {\ce {Li+}}}, la qual fórmula química és Li 2 Te {\displaystyle { ...

Tungstat de liti

El tungstat de liti o wolframat de liti és un compost inorgànic, del grup de les sals, que està constituït per anions tungstat o wolframat WO 4 2 − {\displaystyle {\ce {WO4^{2-}}}} i cations liti Li + {\displaystyle {\ce {Li+}}}, la qual fórmula ...

Acetat de potassi

L acetat de potassi és una sal neutra de làcid acètic i el potassi la fórmula és: CH 3 CO 2 K. També denominat en la indústria alimentària amb el codi E 261 per ser un regulador de lacidesa. És la saba de diverses plantes, en calcinar la fusta la ...

Bromur de potassi

El bromur de potassi, KBr, és una sal emprada com a anticonvulsiu i sedant durant el segle xix i principis del segle xx. Aquestes propietats són degudes a lanió bromur, Br -. És una sal que es presenta en forma cristal lina incolora i és molt hig ...

Cianat de potassi

El cianat de potassi, en anglès: Potassium cyanate és un compost inorgànic amb la fórmula química KOCN. És un líquid incolor. Es fa servir per preparar molt altres compostos, incloent-hi herbicides.

Clorat de potassi

El clorat de potassi és una sal formada per lanió clorat i el catió potassi. Es presenta com un sòlid blanc cristal lí. Té la fórmula química KClO 3. En la seva forma pura forma cristalls blancs. El clorat de potassi ha de ser manejat amb cura, j ...

Clorur de potassi

El clorur de potassi, KCl, és un halur metàl lic compost de potassi i clor. En el seu estat pur es presenta en forma cristal lina de color blanc. La seva estructura cristal lina és cúbica centrada en les cares com la del clorur de sodi, NaCl, que ...

Dihidrogenfosfat de potassi

El dihidrogenfosfat de potassi és una sal de làcid fosfòric i el catió potassi, la qual fórmula és KH 2 PO 4 {\displaystyle {\ce {KH2PO4}}}. És soluble en aigua. Es fa servir com a fertilitzant, additiu alimentari i fungicida. És una font de fòsf ...

Disulfit de potassi

El disulfit de potassi, de fórmula K 2 S 2 O 5 {\displaystyle {\ce {K2S2O5}}}, és una sal en forma de pols cristal lina blanca, utilitzat en la indústria alimentària com a antioxidant i antimicrobià per la seva capacitat de generar ions sulfit, S ...

Fluorur de potassi

El fluorur de potassi és un compost inorgànic iònic que es presenta en estat sòlid i en forma de pols de color blanc. La seva estructura cristal lina és la del NaCl, cúbica. Forma un hidrat el KF 2H 2 O que cristal litza en el sistema monoclínic ...

Hipoclorit de potassi

L hipoclorit de potassi és un compost químic del grup de les sals, constituït per anions hipoclorit ClO − {\displaystyle {\ce {ClO-}}} i cations potassi K + {\displaystyle {\ce {K+}}}, la qual fórmula química és KClO {\displaystyle {\ce {KClO}}}. ...

Iodat de potassi

El Iodat de potassi es pot trobar en forma de pols cristal lí de color blanc o de cristalls incolors transparents i inodors no desprenen cap tipus dolor, però si es posa en contacte amb una flama es torna de color violeta. Aquesta oxosal és molt ...

Iodur de potassi

El iodur de potassi, KI, és un compost inorgànic iònic que es presenta en forma de cristalls incolors. És lleugerament higroscòpic. Cristal litza en el sistema cúbic com el clorur de sodi. Una llarga exposició a laire saprecia una coloració groga ...

Nitrit de potassi

El nitrit de potassi és el compost inorgànic del grup de les sals constituït per anions nitrit NO 2 − {\displaystyle {\ce {NO2-}}} i cations potassi K + {\displaystyle {\ce {K+}}} la qual fórmula química és KNO 2 {\displaystyle {\ce {KNO2}}}. Es ...

Perclorat de potassi

El perclorat de potassi és un compost inorgànic, una sal, que conté anions perclorat ClO 4 − {\displaystyle {\ce {ClO4-}}} i cations potassi K + {\displaystyle {\ce {K^+}}}, la qual fórmula química és KClO 4 {\displaystyle {\ce {KClO4}}}. És un o ...

Sulfat de potassi

El sulfat de potassi, és una sal química no inflamable en forma de cristalls soluble en laigua. Normalment es fa servir com fertilitzant agrícola proporcionant potassi i sofre.

Sulfur de potassi

El sulfur de potassi, K 2 S, és un compost químic inorgànic iònic format per cations potassi, K +, i anions sulfur, S 2–. Es presenta en forma de cristalls incolors que adquireixen tonalitats vermelloses o grogues per acció de laire. Té una olor ...

Tel·lurur de potassi

El tel lurur de potassi és un compost inorgànic, del grup de les sals, que està constituït per anions tel lurur Te 2 − {\displaystyle {\ce {Te^2-}}} i cations potassi K + {\displaystyle {\ce {K+}}}, la qual fórmula química és K 2 Te {\displaystyl ...

Tiocianat de potassi

El tiocianat de potassi és un compost inorgànic, del grup de les sals, que està constituït per anions tiocianat SCN − {\displaystyle {\ce {SCN-}}} i cations potassi K + {\displaystyle {\ce {K+}}}, la qual fórmula química és KSCN {\displaystyle {\ ...

Aluminat de sodi

Aluminat de sodi és un compost químic important. És una font efectiva dhidròxid dalumini per a moltes aplicacions tècniques i comercials. En estat pur és un sòlid blanc cristal lí amb la fórmula de NaAlO 2, NaAl 4, Na 2 O Al 2 O 3, o Na 2 Al 2 O ...

Amida de sodi

L amida de sodi, amb el nom comú de sodamide, és el compost inorgànic amb la fórmula NaNH 2. Aquest sòlid, que és perillosament reactiu cap a laigua, és blanc, però les mostres comercials solen ser grises a causa de la presència de petites quanti ...

Cianat de sodi

El cianat de sodi és un compost inorgànic, del grup de les sals, que està constituït per anions cianat OCN − {\displaystyle {\ce {OCN-}}} i cations sodi Na + {\displaystyle {\ce {Na+}}}, la qual fórmula química és NaOCN {\displaystyle {\ce {NaOCN}}}.

Ditionit de sodi

El ditionit de sodi és una pols blanca cristal lina amb olor de sofre. És la sal sòdica de làcid ditionós. Es descompon amb aigua calenta i sòlucions àcides. Es pot obtenir del bisulfit de sodi per la següent reacció: 2 NaHSO 3 + Zn → Na 2 S 2 O ...

Dodecilsulfat sòdic

El dodecilsulfat sòdic és un compost orgànic amb la fórmula CH 3 11 OSO 3 Na. És un surfactant aniònic usat en molts productes de neteja i dhigiene. La seva sal és un organosulfat que conté una cua de 12 carbonis unida a un grup sulfat, que dóna ...

Hidrur de sodi

L hidrur de sodi, NaH és un representant dels hidrurs metàl lics compostos per cations Na + i anions H −, en contrast amb els hidrurs moleculars com el borà, metà, amoníac i aigua que són compostos covalents. És insoluble en dissolvents orgànics. ...

Perclorat de sodi

El perclorat de sodi és un compost inorgànic, una sal, format per anions perclorat ClO 4 − {\displaystyle {\ce {ClO4-}}} i cations sodi Na + {\displaystyle {\ce {Na+}}}, la qual fórmula química és NaClO 4 {\displaystyle {\ce {NaClO4}}}.