ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 377

Lligament encreuat anterior

El lligament encreuat anterior és un dels quatre lligaments principals del genoll. Els altres 3 són el lligament encreuat posterior, el lligament lateral intern i el lligament lateral extern.

Lligament encreuat posterior

El lligament encreuat posterior és un dels quatre lligaments principals del genoll. Els altres 3 són el lligament encreuat anterior, el lligament lateral intern i el lligament lateral extern.

Lligament lateral extern del genoll

El lligament lateral extern del genoll és un dels quatre principals lligaments que sustenten larticulació del genoll. Els altres són el lligament lateral intern, el lligament encreuat anterior i el lligament encreuat posterior.

Lligament lateral intern del genoll

El lligament lateral intern del genoll és un dels 4 lligaments principals que sustenten larticulació del genoll. Els altres 3 són el lligament lateral extern, el lligament encreuat anterior i el lligament encreuat posterior.

Lligament rotular

El lligament rotular, també anomenat tendó rotular, tendó patel lar, lligament patel lar o ligamentum patellae, és la continuació del tendó del quàdriceps femoral per sota de la ròtula. Sinsereix duna banda en la ròtula i per un altre en la tíbia ...

Cartílag de Meckel

El cartílag de Meckel és el cos cartilaginós a partir del qual evolucionà el maxil lar inferior dels vertebrats. Originalment, era linferior dels dos cartílags que suportaven el primer arc branquial en els peixos primitius. A poc a poc esdevingué ...

Còndil

Un còndil o popularment ballador és el cap, eminència o protuberància arrodonida a lextremitat dun os que encaixa en el buit dun altre per a formar una articulació. La superfície articular del còndil és convexa en dues direccions i la de los que ...

Cresta ilíaca

La cresta ilíaca és el nom de la vora superior de lala de lílium que sestén fins al marge de la pelvis major. La cresta ilíaca és palpable tant en un mascle com en una femella en tota la seva extensió, de forma general convexa i lleument corbada ...

Densitat mineral òssia

La densitat mineral òssia o, senzillament, densitat òssia és un terme mèdic que normalment es refereix la quantitat de matèria mineral per centímetre quadrat en els ossos. La DMO sutilitza en la medicina clínica com un indicador indirecte de lost ...

Diàfisi

La diàfisi té forma cilíndrica i allargada i està localitzada entre els dos extrems de los o epífisis. Les epífisis es corresponen amb els extrems dels ossos llargs i és on se situen les articulacions. La zona dunió entre diàfisi i epífisi es diu ...

Endoesquelet

Un Endoesquelet és una estructura interna de suport dun animal composta per teixit mineralitzat. És un cas particular desquelet com a concepte genèric de suport i conformació la resta de sistemes i òrgans dun ésser viu. Lendoesquelet permet al co ...

Epífisi

L epífisi és cadascuna de les extremitats dels ossos llargs que suneix la part mitjana o diàfisi per un cartílag que ulteriorment sossifica. Li correspon un centre dossificació secundari.

Esquelet

En biologia, un esquelet és una carcassa rígida que proporciona la protecció i lestructura en molts tipus danimals, en particular els del cordats i dels ecdisozous. Els exoesquelets són externs, i són típics de molts invertebrats; contenen els te ...

Esquelet apendicular

L esquelet apendicular és la part de lesquelet dels vertebrats que consta dels ossos que suporten els apèndixs. Els apèndixs van aparèixer com a aletes en els primers peixos, i posteriorment van evolucionar cap a les extremitats dels tetràpodes. ...

Esquelet humà

L esquelet humà és lesquelet dels éssers humans. Ladult és format per 206 o més ossos, alguns dels quals són fusionats que es complementen amb els lligaments, tendons, músculs, i al voltant dun 22% del pes dels ossos és aigua. Los més gran del co ...

Metàfisi

La metàfisi es pot dividir anatòmicament en tres components en funció del contingut de teixit: un component cartilaginós placa epifisària, un component ossi metàfisi i un component fibrós que envolta la perifèria de la placa. La placa de creixeme ...

Sistema muscular

A lanatomia humana, el sistema muscular és el conjunt dels més de 600 músculs del cos, la funció principal dels quals és generar moviment, tant voluntari com involuntari. Alguns dels músculs poden generar tots dos tipus de moviment, per això se s ...

Perimisi

Es diu perimisi la capa de teixit conjuntiu que envolta un conjunt de fibres musculars per formar un feix o fascicle muscular. A través del perimisi transcorren vasos sanguinis i nervis que proporcionen fluix denergia, metabòlits i informació al ...

Reticle sarcoplasmàtic

El reticle endoplasmàtic llis, REL, de les cèl lules musculars es troba altament especialitzat, ja que té un paper important en el cicle contracció-relaxació muscular i rep el nom de reticle sarcoplasma o sarcoplasmàtic RS. Està format per sarcot ...

To muscular

El to muscular, també conegut com a tensió muscular residual o to, és la contracció parcial, passiva i contínua dels músculs. Ajuda a mantenir la postura i sol decréixer durant la fase REM del son. Es refereix la tensió contracció parcial que exh ...

Colom de vol alacantí

El colom de vol alacantí és originari del País Valencià, sobretot del sud daquest. En lactualitat la població daquests coloms és molt reduïda, són molt pocs els criadors que els conserven. La seva grandària més aviat petit, cos fi, cap petit una ...

Colom peter

El peter és una raça de colom dorigen valencià, criada principalment a València, sutilitzava en les alqueries com a subproducte de la seva economia, ja que, era un colom per a carn. La seva mida és gran, de caràcter alegre, el seu cap és arrodoni ...

Conill domèstic

El conill domèstic és un conill europeu que fou domesticat a ledat mitjana per la producció de laurices durant el període de quaresma. Sorgits del conill de bosc i criats originalment en semillibertat en grans espais tancats, els conills de granj ...

Conill bélier

El conill bélier és un animal que per les seves característiques es pot catalogar com a animal de companyia. Es tracta doncs dun animal domèstic Correspon a una raça de conills preferida per aquells que volen tenir animals a casa. Nhi ha de difer ...

Alpaca

L alpaca és una de les varietats domèstiques de camèlids ungulats, derivats del guanac. Les alpaques es troben en bandades nombroses que pasturen en les altures planes dels Andes del Perú meridional, del nord de Bolívia i de la part septentrional ...

Camell bactrià

El camell bactrià és un gran artiodàctil nadiu de les estepes i deserts del nord-est dÀsia, al nord de lHimàlaia. És una de les dues espècies supervivents de camell. El camell bactrià té dos geps a lesquena, a diferència del dromedari, que només ...

Dromedari

Els camells comuns són originaris de zones àrides des del Pròxim Orient, nord de lÍndia i les parts més seques dÀfrica principalment el desert del Sàhara. Van ser introduïts a Etiòpia i més tard a lAustràlia central, en aquest darrer lloc sha ass ...

Geneta comuna

La geneta comuna, també anomenada gat mesquer o gat moro al País Valencià, és un mamífer carnívor de la família dels vivèrrids. Juntament amb altres vivèrrids, les genetes comunes es consideren lespècie moderna més propera als avantpassats extint ...

Geneta tacada

Amb una aparença similar la geneta comuna, la geneta tacada té un pelatge gris groguenc amb taques negres i una cua amb la punta fosca i diversos anells negres. Els individus de les àrees més seques de Sud-àfrica tendeixen a tenir pelatges de col ...

Gos de Polinèsia

El gos de Polinèsia és una raça de gos extinta que fou introduïda a Nova Zelanda per maorís que hi arribaren des de lest de Polinèsia als voltants del 1280. Els maorís lutilitzaven com a font daliment, a més dutilitzar-ne la pell i el pèl per fab ...

Mastí dels Alps

El Mastí dels Alps és una raça de gos molosoide extint, el progenitor del Santbernat, i un important contribuent als mastins moderns, així com amb altres races que es deriven daquestes races o estan estretament relacionades amb elles. M. B. Wynn ...

Neurocisticercosi

La neurocisticercosi és una forma específica de la malaltia infecciosa cisticercosi que és causada per una infecció per la tènia de lhome, un cestode que es troba en porcs. La neurocisticercosi es dóna quan els cists formats pel creixement infecc ...

Anisakiosi

L anisakiosi és una nematodosi causada per la ingestió de larves de nematodes de la família Anisakidae, com pot ser el gènere Anisakis. És freqüent a tot el món, ja que totes les espècies de peixos són susceptibles de ser infestades per paràsits. ...

Capil·lariosi

La capil lariosi és una infecció produïda per nematodes del gènere capil lària. En els humans és especialment greu la infecció pels paràsits Capillaria philippinensis i Capillaria hepatica, la qual produeix la capil lariosi intestinal, una malalt ...

Triquinosi

La triquinosi és una helmintosi causada per les larves dun nematode intestínal, Trichinella spiralis, que migren i sencapsulen la musculatura. En els humans, la malaltia clínica és molt variable. Generalment és benigna, però pot variar des duna i ...

Rabditòfors

La classificació taxonòmica actual dels rabditòfors és la següent: Ordre Macrostomida Ordre Haplopharyngida Subclasse Macrostomorpha Clade Amplimatricata Subclasse Trepaxonemata Ordre Polycladida Ordre Lecithoepitheliata Ordre Proseriata Ordre Pr ...

Prolecitòfors

Els prolecitòfors constitueixen un ordre de turbel laris petits, actius i aquàtics. Sen coneixen unes 300 espècies. La majoria presenten una forma de goteta allargada i estilitzada, i són blancs o grocs opacs; sovint tenen bandes o taques de colo ...

Temnocefàlides

Els temnocefàlides constitueixen un ordre de platihelmints turbel laris. A diferència dels altres turbel laris, totes les espècies daquests ordre són o bé comensals o bé paràsites. Es poden trobar sobre crustacis, mol luscs i, en algunes espècies ...

Trepaxonemats

Els trepaxonemats constitueixen una subclasse de platihelmints que inclou tots els rabditòfors exceptuant els macrostomorfs. Es caracteritzen per tenir una organització de les fibres de microtúbuls en "9+1" a laxonema dels espermatozous madurs, a ...

Cuc paràsit

Un helmint o cuc paràsit és el que passa gran part de la seva vida als teixits dun altre organisme, al qual li causa un dany però, en general, no arribar a matar-lo directament; així són causa de les helmintosis. La majoria són cucs intestinals q ...

Artritis

L artritis és la inflamació duna articulació, caracteritzada per dolor, limitació de moviments, inflor de les articulacions i calor local. Existeix un altre terme que es confon amb lartritis, lartrosi, que correspon a un trastorn degeneratiu de l ...

Condrocalcinosi

La condrocalcinosi és una malaltia causada principalment pel dipòsit de difosfat de calci dihidratat a les articulacions o periarticulacions. Tot i que lesmentat dipòsit no és lúnic símptoma de la malaltia és útil pel seu diagnòstic.

Artritis idiopàtica juvenil

L artritis idiopàtica juvenil és una malaltia autoinflamatòria amb un ampli ventall de subtipus i que constitueix la forma més comuna de poliartritis persistent en els nens. El fet de ser una patologia autoinflamatòria implica que en lAIJ lactiva ...

Poliartritis

Una poliartritis és la inflamació simultània de més de tres articulacions. Moltes poliartritis es presenten en les seves primeres fases com una artritis duna sola articulació. La poliartritis pot seguir diferents patrons de creixement: Migratori: ...

Artritis sèptica

L artritis sèptica, també coneguda com a infecció articular o artritis infecciosa, és la invasió duna articulació per part dun agent infecciós que provoca una inflamació articular. Els símptomes solen incloure enrogiment, calor i dolor en una sol ...

Dermatitis

Dermatitis significa "inflamació de la pell". És una paraula que sutilitza per referir-se a diversos processos de la pell. Erròniament sempra com a sinònim dèczema. Hi ha diferents tipus de dermatitis, normalment tots ells tenen en comú una reacc ...

Dermatitis atòpica

La dermatitis atòpica és una malaltia dermatològica caracteritzada per lesions seques, escatoses, i molt pruriginoses. Les plaques vermelles apareixen en general entre ledat de 3 mesos i 2 anys. Aproximadament 10% dels nens en són afectats. Els s ...

Èczema nummular

La èczema nummular o dermatitis nummular és una de les moltes formes de dermatitis. es caracteritza per lesions pruriginoses de forma rodona o ovalada. El nom prové de la paraula llatina "nummus", que significa "moneda".

Pneumònia

La pneumònia o pulmonia és un trastorn inflamatori del pulmó. Sovint se la descriu com, alhora, una inflamació pulmonar parènquima-alveolar i una repleció alveolar anormal amb consolidació i exsudació de fluids. Vulgarment sen deia mal de costat ...

Pneumònia associada a lassistència sanitària

En medicina, la pneumònia associada a lassistència sanitària és una forma de pneumònia en pacients que han estat recentment en contacte estret amb el sistema sanitari. La PAAS és una malaltia que es dóna en pacients no hospitalitzats similar la p ...