ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 384

Policitèmia

La policitèmia és un malaltia, o bé un trastorn, en què lhematòcrit i/o la concentració dhemoglobina són elevades en la sang. Pot ser a causa dun augment en el nombre de glòbuls vermells "policitèmia absoluta" o a una disminució en el volum de pl ...

Limfopènia

La limfopènia és un trastorn consistent en un nivell anormalment baix de limfòcits la sang. El contrari és la limfocitosi, que es refereix a un nivell excessiu de limfòcits. La limfopènia es diagnostica quan el recompte complet de sang mostra un ...

Hepatitis

L hepatitis implica la inflamació del fetge caracteritzada per la presència de cèl lules inflamatòries en el teixit de lòrgan. El nom prové del grec Hepar, larrel es Hepato-, fetge, i el sufix -itis, que significa "inflamació". La condició pot se ...

HBsAg

Lacrònim HBsAg significa Antigen de superfície de lhepatitis B, també conegut com a Antigen Austràlia, ja que va ser aïllat per primera vegada dun aborigen australià. Descobert el 1963 per Baruch Blumberg, consta duna glucoproteïna que sinsereix ...

Hepatitis isquèmica

L hepatitis isquèmica és una condició definida com una lesió hepàtica aguda causada pel flux insuficient de sang per al fetge. La disminució del flux sanguini per al fetge és en general a causa dun xoc o pressió arterial baixa. No obstant això, t ...

Virus de lhepatitis B

El virus de lhepatitis B, abreujat VHB o HBV de langlès Hepatitis B Virus, és una espècie del gènere Orthohepadnavirus, que forma part de la família de virus Hepadnaviridae. Aquest virus és el responsable de lhepatitis B. A banda de la freqüent h ...

Abzim

Un abzim, també anomenat catmab, és un anticòs monoclonal amb activitat catalítica. Les molècules que es modifiquen per adquirir noves activitats catalítiques es diuen sinzimes. Els abzims són normalment constructes artificials, però també es tro ...

Dasatinib

Els anticossos Dasatinib, que estan presents en el fàrmac Sprycel, són uns anticossos que serveixen, principalment per la Leucèmia. Tot i que no és un producte amb efecte immediat, és un producte molt eficaç contra alguns tipus de càncer, com per ...

Corea de Sydenham

La corea de Sydenham o corea menor és una trastorn caracteritzat per moviments espasmòdics descoordinats ràpids que afecten principalment la cara, mans i peus. El nom de ball de Sant Vito és referit tant a aquesta corea com la corea de Huntington ...

Espasticitat

El terme espasticitat deriva de la paraula grega σπαστικός que significa rampa. Amb aquest terme es defineix un trastorn motor del sistema nerviós que consisteix en un augment anormal del to muscular que pot originar-se per una lesió al cervell o ...

Fatiga del sistema nerviós central

La fatiga del sistema nerviós central, o fatiga central, és una forma de fatiga associada a canvis en la concentració sinàptica de neurotransmissors del sistema nerviós central que afecta el rendiment de lexercici i la funció muscular i que no po ...

Hèrnia cerebral

L hernia cerebral és un efecte secundari potencialment mortal duna pressió molt alta dins del crani que es produeix quan una part de lencèfal passa a través de les estructures del crani. El cervell pot desplaçar-se a través destructures com la fa ...

Malaltia neurològica progressiva

Durant els darrers anys shan assolit importants avenços en el coneixement i tractament de les malalties neurològiques. Tot i aquest avenç, però, la causa dalgunes delles segueix essent desconeguda i lúnic atribut comú nés la progressiva i gradual ...

Accident isquèmic transitori

Un atac isquèmic transitori o accident isquèmic transitori és un episodi transitori de la disfunció neurològica causada per isquèmia - ja sigui en lencèfal, la medul la espinal o la retina - sense infart agut. Els AIT tenen la mateixa causa subja ...

Accident vascular cerebral

Un accident vascular cerebral o accident cerebrovascular, popularment anomenat atac de feridura, sobresang, vessament cerebral o ictus cerebral, és un episodi agut dafectació de la circulació cerebral; es produeix una lesió irreversible en un ter ...

Aneurisma cerebral

Un aneurisma cerebral és un punt feble o fi en un vas sanguini cerebral que sobresurt com un baló i sompli de sang. Laneurisma sortint pot pressionar algun nervi o teixit cerebral circumdant. Els vasos poden arribar a trencar-se, vessant sang en ...

Hemorràgia cerebral

L hemorràgia cerebral o hemorràgia intracerebral és un tipus de lhemorràgia que ocorre dins del mateix teixit cerebral. Lhemorràgia intracerebral pot ser causada per un trauma, acompanyar a una commoció cerebral, o pot ocórrer espontàniament en u ...

Malaltia cerebrovascular

Les malalties cerebrovasculars inclouen una varietat de trastorns mèdics que afecten els vasos sanguinis del cervell. Les artèries que subministren oxigen i nutrients al cervell sovint es danyen o es deformen amb aquests trastorns. La presentació ...

Malaltia neuromuscular

Una malaltia neuromuscular és un terme ampli que engloba moltes malalties que dificulten el funcionament dels músculs, ja sigui directament, sent patologies del múscul voluntari, o indirectament, sent patologies de nervis o unions neuromusculars. ...

Atròfia muscular espinal

L atròfia muscular espinal és una malaltia degenerativa que afecta la medul la espinal i els nervis i que té com a resultat atròfia i debilitat muscular.

Esclerosi lateral amiotròfica

L esclerosi lateral amiotròfica, de vegades anomenada malaltia de Lou Gehrig, és una malaltia neurològica progressiva, invariablement fatal, que ataca les cèl lules nervioses encarregades de controlar els músculs voluntaris. Aquesta malaltia pert ...

Federació Esportiva Catalana Paralítics Cerebrals

La Federació Esportiva Catalana Paralítics Cerebrals, també coneguda per les seves sigles FECPC, és un organisme privat i sense ànim de lucre que té com a objectiu acostar i facilitar la pràctica esportiva a les persones amb paràlisi cerebral a C ...

Paràlisi cerebral infantil

La paràlisi cerebral infantil és un trastorn del to postural i del moviment, de caràcter persistent tot i que no invariable, secundari a una agressió no progressiva a un cervell immadur.

Paraplegia

La paraplegia és una paràlisi dambdues extremitats inferiors. Quan el grau dafectació no és complet llavors sanomena paraparèsia. La paraplegia és una malaltia per la qual la part inferior del cos queda paralitzada i no té funcionalitat. Normalme ...

Malaltia de Charcot-Marie-Tooth

La malaltia de Charcot-Marie-Tooth és un dels trastorns desmielinitzants hereditaris més comuns que afecta aproximadament a 1 de cada 2.500 persones als Estats Units. La malaltia rep el nom dels tres metges que la van identificar per primera vega ...

Disautonomia

La disautonomia, antigament coneguda com a neurastènia, és una alteració del sistema nerviós autònom. Aquest sistema és lencarregat de regular de manera automàtica diverses funcions importants de lorganisme com el pols, la pressió arterial o la r ...

Meràlgia parestèsica

La meràlgia parestèsica o síndrome de Bernhardt-Roth, és lentumiment o dolor la part externa de la cuixa no causat per una lesió la cuixa, sinó per una lesió en un nervi que sestén des de la cuixa fins la columna vertebral. Aquest trastorn neurol ...

Neuràlgia del trigemin

La neuràlgia del trigemin és una afecció molt dolorosa, que pot arribar a fer-se crònica, del nervi trigemin, cinquè nervi cranial dels dotze parells simètrics de nervis que soriginen la base del cervell i que formen part del sistema nerviós de l ...

Neuropatia perifèrica

La neuropatia perifèrica és un terme general usat per referir-se al dany dels nervis del sistema nerviós perifèric, un dany que pot ser causat per problemes en els mateixos nervis o ser la conseqüència duna malaltia sistèmica. Els quatre tipus pr ...

Paràlisi de Bell

La paràlisi de Bell és una forma de paràlisi facial perifèrica que es produeix per dany o trauma a un dels dos nervis facials. El nervi facial, també anomenat setè parell cranial, és una estructura en parells que viatja a través dun canal ossi es ...

Pinçament del nervi cubital

Els símptomes del pinçament del nervi depèn don aquest queda pressionat. Causa entumiment al dit petit, en lanular la meitat de la seua llargària, prop del dit petit i al cara posterior de la mà per sobre del mateix dit. Inicialment lentumiment é ...

Amnèsia global transitòria

Lamnèsia global transitòria és una síndrome en neurologia clínica que es caracteritza principalment per una disfunció temporal però pràcticament total de la memòria a curt termini, a més de dificultats de gravetat variable a lhora daccedir a reco ...

Alvèol dental

Els alvèols dentals són les divisions en compartiments que presenta los alveolar on van inserides les dents, separades entre si per un envà interalveolar ossi. Lalvèol presenta tres regions, la de les plaques corticals, lesponjosa i lalveolar prò ...

Cement

El cement és una substància calcificada especialitzada que cobreix larrel duna dent. És la part del periodonci que uneix les dents a los alveolar ancorant el lligament periodental

Nus desmalt

En el desenvolupament de les dents, el nus desmalt o n us ename l és una localització de cèl lules en un òrgan desmalt que apareixen engruixides al centre de l epiteli intern de lesmalt. El nus desmalt sassocia sovint a un cordó desmalt. Es forma ...

Polpa dental

La polpa dentària o polpa dental és el teixit connectiu lax localitzat a linterior dun òrgan dentari i envoltat per la dentina. La polpa dental és una part del complex dentina-polpa. La vitalitat del complex dentina-polpa, tant durant la salut co ...

Dent carnissera

Les carnisseres són dents llargues que es troben en molts mamífers carnívors, que serveixen per a tallar carn i os de manera similar a les tisores o cisalles. En els carnívors, les carnisseres són una versió modificada de lúltima premolar superio ...

Queixal del seny

Els queixals del seny, de lenteniment o extremers són la tercera molar, que apareix usualment a les edats entre 16 i 20 anys, encara que poden aparèixer a edats més primitives o molt més endavant, i fins i tot no aparèixer mai. Existeixen quatre ...

Periodonci

El periodonci als teixits que envolten i suporten les dents, constituïts per la geniva, el ciment dentari, el lligament periodontal i los alveolar. El periodonci és una unitat biofuncional que forma part del sistema masticatori o estomatognàtic. ...

Adenocarcinoma

L adenocarcinoma és un carcinoma que té el seu origen en cèl lules que constitueixen el revestiment intern de les glàndules de secreció externa. Aquestes cèl lules són les encarregades de sintetitzar i dabocar els productes que generen la llum gl ...

Astrocitoma anaplàstic

L astrocitoma anaplàstic és un tipus rar de glioma que normalment deriva de la malignització dun astrocitoma de grau baix, encara que també shan descrit casos sense evidències de lesió prèvia. Està classificat en el grau III de lOMS, i la seva te ...

Càncer de bufeta urinària

El càncer de bufeta urinària fa referència a qualsevol dels diversos tipus de tumors malignes de la bufeta urinària. El tipus més comú de càncer de bufeta comença en les cèl lules que recobreixen linterior de la bufeta i es diu carcinoma de cèl l ...

Carcinoma de cèl·lules petites

El carcinoma de cèl lules petites és un tipus de càncer que afecta principalment al pulmó, tot i que amb una freqüència molt menor apareix també en altres parts del cos, com ara el coll uterí, els ronyons, la pròstata, els pits, els ovaris, la bu ...

Epitelioma

L epitelioma o càncer de lepiteli és un creixement anormal de lepiteli, que és la capa de teixit que cobreix les superfícies dels òrgans i altres estructures del cos.

Glioblastoma multiforme

El glioblastoma multiforme és el tumor cerebral maligne primari més comú i agressiu en humans, afecta a les cèl lules glials, el 52% de tots els casos de tumors cerebrals amb afectació de teixit funcional i el 20% de tots els tumors intracranials ...

Glioma

El glioma és un tipus de tumor que es forma al cervell. Sanomena glioma perquè es desenvolupa a partir les cèl lules glials. Els gliomes representen un 30% de tots els tumors cerebrals i del sistema nerviós central, i un 80% dels tumors cerebrals ...

Mesotelioma

Un mesotelioma és una forma virulenta de càncer que afecta la capa que envolta alguns òrgans interns vitals, com els pulmons, el cor o la cavitat abdominal. Lexposició a materials tòxics com lamiant o asbest poden provocar mesiotelioma, per la qu ...

Neoplàsia de glàndula salival

El càncer de glàndula salival és un càncer que es forma en els teixits duna glàndula salival. Les glàndules salivals es classifiquen en "majors" i "menors". Les glàndules salivals majors consisteixen en les glàndules paròtide, submandibular i sub ...

Hemotimpà

L hemotimpà o hematotimpà, fa referència la presència de sang la cavitat timpànica, que és la zona darrere del timpà. En la majoria dels casos, la sang queda atrapada darrere del timpà, de manera que no es veu que surti per lorella. El tractament ...

Otosclerosi

L otosclerosi és una malaltia amb herència autosòmica dominant que cursa amb una formació dos mineralitzat localitzat la càpsula laberíntica, i en especial la finestra oval, produint una anquilosi la part anterior de la platina de lestrep. Sinici ...