ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 385

Coriza

La coriza és la inflamació aguda de la mucosa nasal caracteritzada per escorriment nasal transparent, groc o amb una mescla de sang, podent estar acompanyada desternuts i obstrucció nasal. Habitualment causada per una infecció vírica complicada p ...

Pòlip nasal

Els pòlips nasals són masses polipoïdals, provinents principalment de les membranes mucoses del nas i dels sins paranasals. Es mouen lliurement i no són dolorosos, tot i que ocasionalment es pot produir dolor facial. Normalment es produeixen a le ...

Rinitis

La rinitis és una irritació i inflamació del revestiment mucós del nas, La causa de la rinitis pot ser deguda als virus, bacteris, irritants o al lèrgens. Es caracteritza clínicament per un o més símptomes: rinorrea, tos, pruïja picor intensa nas ...

Sinusitis

La sinusitis és una malaltia que consisteix en la inflamació dels sins paranasals, que pot no ser a conseqüència de la infecció, per bacteris, fongs, virus; al lèrgia o autoimmunitat. Les noves classificacions de la sinusitis es refereixen a ella ...

Embassament pleural

Un embassament pleural és un excés de líquid que sacumula la cavitat pleural, lespai ple de líquid que envolta els pulmons. Aquest excés de fluid pot afectar la respiració limitant lexpansió dels pulmons. Diversos tipus dembassament pleural, sego ...

Empiema pleural

Un empiema pleural és una acumulació de pus la cavitat pleural. Així és un dels tipus dempiema i dembassament pleural. Aquest concepte va ser intorduït fa aproximadament 2400 anys en poder dHipòcrates.

Hemotòrax

Lhemotòrax és lacumulació de sang la cavitat pleural que és lespai que localitzem entre la paret toràcica i el pulmó. El diagnòstic daquesta patologia es duu a terme quan hi ha un 50% dacumulació dhematòcrit a lespai pleural.

Bronquièctasi

La bronquièctasi és un trastorn en què hi ha un engrandiment permanent de parts de les vies respiratòries cap el pulmó. Els símptomes acostumen a incloure una tos crònica amb producció de moc. Altres símptomes inclouen sensació de falta daire, to ...

Càncer de pulmó

El càncer de pulmó és un conjunt de malalties resultants del creixement maligne de cèl lules del tracte respiratori, en particular el teixit pulmonar, i un dels tipus de càncer més freqüents a nivell mundial. El càncer de pulmó acostuma a origina ...

Contusió pulmonar

Una contusió pulmonar, en medicina, fa referència la simptomatologia desencadenada per un traumatisme físic pulmonar. La contusió es presenta en forma de sagnat o hematomes a l teixit pulmonar. Aquesta lesió és freqüent després dun traumatisme la ...

Fibrosi pulmonar

La fibrosi pulmonar és una malaltia pulmonar intersticial caracteritzada per la substitució del teixit pulmonar per teixit cicatritzant. Aquesta substitució desencadena tota una sèrie de canvis físics generant així rellevants canvis hemodinàmics ...

Malaltia intersticial difusa del pulmó

Les malalties intersticials difuses del pulmó són un grup heterogeni de malalties detiologia inflamatòria amb manifestacions clíniques, radiològiques i funcionals respiratòries similars que afecten sobretot a lestructura alveolointersticial del p ...

Malaltia pulmonar obstructiva crònica

La malaltia pulmonar obstructiva crònica es caracteritza per la presència duna obstrucció crònica i poc reversible al flux aeri. Sol iniciar-se amb una bronquitis crònica i pot coexistir amb lemfisema pulmonar, un parell de malalties dels pulmons ...

Síndrome del destret respiratori agut

La síndrome del destret respiratori agut és un tipus dinsuficiència respiratòria caracteritzada per laparició ràpida dinflamació generalitzada als pulmons. Els símptomes són dispnea, taquipnea i cianosi. Entre els que sobreviuen, sovint queden am ...

Talcosi

La talcosi o talcosi pulmonar és una malaltia pulmonar causada pel talc. Ha estat relacionada amb la silicosi per la similitud amb aquesta. La malaltia es pot produir quan sinhala talc i altres silicats. També té una certa incidència en persones ...

Connectivopatia

Una connectivopatia o malaltia de teixit connectiu és qualsevol malaltia en que safecta els teixits connectius del cos. El teixit connectiu és qualsevol tipus de teixit biològic amb una extensa matriu extracel lular que suporta, uneix i protegeix ...

Polimiàlgia reumàtica

La polimiàlgia reumàtica és una síndrome amb dolor o rigidesa i debilitat muscular, generalment a les espatlles i els malucs, però també als braços i coll; però que pot afectar a tot el cos. Aquesta clínica pot aparèixer ràpidament, o pot ser més ...

Anquilosi

Anquilosi és la disminució de moviment o falta de mobilitat duna articulació a causa de fusió total o parcial dels components de larticulació. En odontologia, lanquilosi és la fixació esporàdica duna dent a los alveolar

Artrosi

L artrosi és una malaltia produïda pel desgast del cartílag, un teixit que fa damortidor protegint els extrems dels ossos i que afavoreix el moviment de larticulació. Quan el cartílag es desgasta, va perdent elasticitat i força, arribant a provoc ...

Hèrnia discal

L hèrnia discal és una malaltia del disc intervertebral quan a través duna ruptura o fissura posterior del seu anell fibrós el nucli polpós shi desplaça, i sovint, cap a larrel nerviosa. Poden ser contingudes o amb trencament. Quan pressiona larr ...

Rigidesa articular

La rigidesa articular o rigidesa en les articulacions pot ser el símptoma de dolor en moure una articulació, el símptoma duna pèrdua del rang de moviment o el signe físic duna reducció en el rang de moviment. Els metges prefereixen emprar els dos ...

Cifoscoliosi

La cifoscoliosi és una malaltia en la qual la columna vertebral presenta una curvatura anormal, vista tant des dun plànol frontal com des dun sagital. És una combinació de la cifosi i lescoliosi.

Espondilolistesi

L espondilolistesi és el desplaçament duna vèrtebra en comparació amb una altra. Tot i que alguns diccionaris mèdics defineixen lespondilolistesi específicament com el desplaçament frontal o anterior duna vèrtebra sobre la vèrtebra inferior a ell ...

Estenosi vertebral

L estenosi vertebral o estenosi espinal o canal vertebral estret és un estrenyiment anormal del canal vertebral que provoca pressió sobre la medul la espinal o les arrels nervioses. Els símptomes poden incloure dolor, entumiment o debilitat als b ...

Estenosi vertebral lumbar

L estenosi vertebral lumbar o estenosi espinal lumbar o canal lumbar estret és una afecció mèdica en què el canal espinal sestreny i comprimeix els nervis i els vasos sanguinis al nivell de les vèrtebres lumbars. Lestenosi espinal també pot afect ...

Hiperostosi vertebral anquilosant

La hiperostosi vertebral anquilosant o malaltia de Forestier-Rotés és una espondiloartropatia no inflamatòria. Es caracteritza per lossificació dels lligaments espinals i les èntesis que porten a una anquilosi espinosa. Aquesta malaltia deu el se ...

Síndrome de cirurgia fallida de columna

La síndrome de cirurgia fallida de columna és una afecció caracteritzada per una raquiàlgia crònica en una zona de la columna vertebral després de cirurgia en aquesta zona, usualment una discectomia amb laminectomia. Molts factors poden contribui ...

Síndrome de compressió de la cua de cavall

La síndrome de compressió de la cua de cavall és una afecció que es produeix quan es fa malbé el feix de nervis situat per sota lextrem inferior de la medul la espinal conegut com a cua de cavall, pel seu aspecte. Els signes i símptomes inclouen ...

Escoliosi

L escoliosi, és la deformació de la columna vertebral caracteritzada per una desviació o curvatura anormal, la qual es pot donar en sentit lateral o longitudinal. Normalment, implica una rotació vertebral.

Exostosi

Una exostosi és la formació de nou os en la seva superfície. Les exostosis poden causar dolor crònic que va des de lleu fins a sever, segons la forma, la mida i la ubicació de la lesió. Es troba més comunament en llocs com les costelles, on es fo ...

Hàl·lux var

L hàl lux var és una deformitat de larticulació del dit gros del peu que provoca la desviació medial de lhàl lux partint del primer metatars. Lhàl lux es mou habitualment en el pla transversal. En aquest sentit, es tracta del defecte contrari a l ...

Necrosi asèptica òssia

La necrosi asèptica òssia, o osteonecrosi, o necrosi avascular ossia, o infart ossi, o necrosi òssia isquèmica, és una malaltia on hi ha mort cel lular dels components dels ossos a causa de la interrupció del subministrament de sang. Sense sang, ...

Osteocondrosi

Les osteocondrosis són una família de malalties ortopèdiques que es produeixen en nens i animals que creixen amb rapidesa, especialment porcs, cavalls i gossos grans. Es caracteritzen per la interrupció de laportació sanguínia a los, o bé una def ...

Plagiocefàlia

El terme plagiocefàlia descriu una deformitat cranial consistent en un cap asimètric i obliquat, de manera que la màxima longitud no és la línia mitjana sinó la diagonal. Atenent a letiologia de la deformació, la plagiocefàlia posicional és de "c ...

Sarcoma dEwing

El sarcoma dEwing és un càncer, és una malaltia rara que afecta els ossos o afectar els teixits biològics tous. Els símptomes poden incloure inflor i dolor al lloc del tumor, febre i fractura. Les zones més comunes on comença són les cames, la pe ...

Sarcoma ossi

Un sarcoma ossi és un càncer ossi primari, un tipus de sarcoma que comença als ossos. Això contrasta amb la majoria dels càncers ossis secundaris que shan desenvolupat com a metàstasi dun altre càncer. Els sarcomes ossis són rars i afecten sobret ...

Signe de Baastrup

El signe de Baastrup és el contacte de les apòfisis espinoses a nivell lumbar, que evoluciona a lanomenada artrosi interespinosa lumbar o síndrome de Baastrup o malaltia de Baastrup. Es dóna sobretot en els éssers humans dedat avançada. Es caract ...

Bursitis trocanteriana

La bursitis trocanteriana, és la inflamació de la bossa serosa del trocànter major, una part del maluc. Aquest bossa serosa és al costat superior, exterior del fèmur, entre la inserció dels músculs gluti mitjà i gluti menor en el trocànter del fè ...

Contractura de Dupuytren

La contractura de Dupuytren consisteix en la retracció i engruiximent del palmell de la mà i la flexió fix dalguns dits. Quan la contractura és progressiva pot ocasionar deformitats i pèrdua de les funcions de la mà. Lengruiximent i la contractur ...

Dit de ressort

El dit de ressort o dit en molla, és un trastorn comú de ledat adulta que es caracteritza per la percepció dun moviment de ressort o de molla en efectuar la flexió del dit afectat, associada amb la disfunció i dolor. És degut a una afectació dels ...

Fasciïtis

En medicina, sanomena fasciïtis una inflamació de la fàscia, el teixit fibrós que recobreix els músculs i ossos. En particular, el terme es refereix a una de les malalties següents: Fasciïtis necrotitzant Fasciïtis eosinofílica Fasciïtis plantar

Fasciïtis plantar

Per fasciïtis plantar sentén una inflamació aguda de laponeurosi plantar del peu. El símptoma principal daquest tipus de fasciïtis és el dolor en algun punt de la fàscia plantar del peu, al taló o la zona mitjana de la planta del peu. Acostuma a ...

Ganglió

Un ganglió és un relleu ple de fluid associat amb una beina duna articulació o dun tendó. Sovint es produeixen la part posterior del canell seguit pel davant del canell. Linici és sovint durant mesos. Normalment no hi ha més símptomes. Ocasionalm ...

Malaltia de Hoffa

La malaltia de Hoffa és una inflamació crònica de la zona de greix situada per darrere del tendó rotular. El teixit gras que safecta sanomena greix infrapatel lar, greix infrarotular o coixinet de greix de Hoffa. La malaltia deu el seu nom al met ...

Síndrome del lligament iliotibial

La síndrome del lligament iliotibial o síndrome de la banda iliotibial o síndrome del lligament de Maissiat o síndrome de la cinta de Maissiat, és una lesió comuna del genoll, generalment associada amb el córrer, el ciclisme, el senderisme o laix ...

Panniculitis

La panniculitis és un grup de malalties que tenen com a tret distintiu la inflamació de teixit adipós subcutani. Els símptomes inclouen nòduls la pell i signes sistèmics com la pèrdua de pes i la fatiga.

Rabdomiòlisi

La rabdomiòlisi és un trastorn en el qual el múscul esquelètic danyat es descompon ràpidament. Els seus símptomes inclouen dolors musculars, debilitat, vòmits i confusió. Hi pot haver orina del color del te, batecs cardíacs irregulars, síndrome c ...

Síndrome compartimental

La síndrome compartimental és una malaltia en què la pressió augmentada dins dun dels compartiments anatòmics del cos produeix un subministrament de sang insuficient al teixit dins daquest espai. Hi ha dos tipus principals: laguda i la crònica. E ...

Síndrome de Bannayan–Riley–Ruvalcaba

La síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba és una síndrome de sobrecreuament rar i un trastorn hamartomatós amb aparició de múltiples lipomes subcutanis, macrocefàlia i hemangiomes. La malaltia shereta duna manera autosòmica dominant. La malaltia pe ...

Síndrome del coixinet de teixit adipós del taló

La síndrome del coixinet de teixit adipós del taló és un dolor que es presenta al centre del taló. Generalment es deu a latrofia del coixinet de greix que compon el taló. Els factors de risc són lobesitat. Altres malalties amb símptomes similars ...