ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 386

Tenosinovitis destiloides radial

La tenosinovitis destiloides radial també coneguda com a malaltia de Quervain o tenosinovitis de Quervain, correspon a una entitat inflamatòria de lembolcall de la beina del tendó abductor llarg i extensor curt del polze, en passar pel túnel a ni ...

Fractura (medicina)

La fractura és una solució de continuïtat del teixit ossi amb una extensió i direcció determinada que es denomina traç de fractura. No obstant això, la lesió aïllada de los per traumatisme és excepcional, pel traumatisme o pel desplaçament dels f ...

Fractura per avulsió

En traumatologia es denomina fractura per avulsió, a aquella fractura òssia que es produeix per tracció dels lligaments o els tendons que sinsereixen en els ossos. Tenen lloc generalment en els sortints ossis o apòfisis dels ossos llargs i de veg ...

Fractura de Barton

La fractura de Rhea Barton o fractura de Barton és una fractura intraarticular del radi distal amb luxació de larticulació radiocarpiana. Hi ha dos tipus de fractura de Barton: la dorsal i la palmar, sent aquesta última més freqüent. La fractura ...

Fractura de canya verda

Una fractura de canya verda o fractura de branca verda és un tipus de fractura òssia molt comú en els nens. Es tracta duna fractura situada la diàfisi de los, causada per una hiperflexió. Aquesta és una fractura del cortical amb un trencament del ...

Fractura de clavícula

La fractura de clavícula és una fractura òssia la clavícula. Sovint és causada per una caiguda sobre una extremitat superior estesa, una caiguda sobre una espatlla, o un cop directe la clavícula. Les fractures de la clavícula impliquen aproximada ...

Fractura de Colles

La fractura de Colles és una fractura distal del radi. La fractura es reconeix clínicament per la deformitat en forquilla degut desplaçament posterior del segment distal del radi. Per a una discussió més detallada, veure la fractura distal del ra ...

Fractura descafoide

La fractura descafoides és una lesió òssia localitzada la mà, concretament, a los escafoides del canell. Lescafoide és un os del carp complex amb moltes caretes articulars, té una forma semblant a un "tirabuixó" i presenta una variabilitat interi ...

Fractura dEssex-Lopresti

La fractura dEssex-Lopresti es refereix a un tipus especial de fractura a nivell de lavantbraç, on sobserva una fractura a nivell del cap del radi amb una luxació en larticulació ràdio-ulnar distal, sumat a més a una disrupció en la membrana inte ...

Fractura de Galeazzi

La fractura de Galeazzi és un tipus especial de fractura de lavantbraç, on existeix compromís a nivell de la diàfisi radial en conjunt a una luxació en larticulació distal ràdio-ulnar. La lesió produeix una disrupció a nivell de larticulació del ...

Fractura distal del radi

La fractura distal del radi és una fractura comuna del radi. A causa de la seva proximitat amb larticulació del canell, aquesta lesió se sol anomenar fractura de canell. El tractament sol ser amb la immobilització, encara que la cirurgia és de ve ...

Fractura de Goyrand-Smith

La fractura de Goyrand-Smith o fractura de Smith és una fractura del radi distal. Es produeix per un cop directe a lavantbraç dorsal o per caiguda sobre els canells flexionats, en oposició a una fractura de Colles que es produeix com a conseqüènc ...

Esquinç

Un esquinç és lestripada, distensió o estirament excessiu dun lligament. Es produeix a causa dun moviment brusc, caiguda, cop o una forta torsió de larticulació, que fa superar la seva amplitud normal. També es denomina "torçament" o "torçadura" ...

Luxació

Una luxació o dislocació és tota aquella lesió càpsulo-lligamentosa amb pèrdua permanent del contacte de les superfícies articulars, que pot ser total o parcial, a causa dun traumatisme amb separació de la cara articular dels ossos de larticulaci ...

Luxació de ròtula

El diagnòstic sol ser clínic. Es fan radiografies per descartar fractures osteocondrals que molts cops acompanyen aquestes lesions. Es fa una TC o una RMN quan es sospita duna fractura amb fragments petits o una ruptura del lligament patel lofemoral.

Ruptura de menisc

Una ruptura de menisc o esquinçament de menisc és una ruptura duna o més de les tires de fibrocartílag dun dels dos meniscs del genoll. El menisc es pot esquinçar durant activitats innòcues com caminar o per la força traumàtica que es fa amb els ...

Aneurisma

Un aneurisma és una dilatació localitzada en un vas sanguini causada per una degeneració o afebliment de la paret vascular. Els aneurismes més freqüents són els arterials i llur localització més habitual és la base del cervell i a laorta. La capa ...

Angioespasme

L angioespasme o vasoespasme és un trastorn vascular funcional. El terme es refereix a una contracció espasmòdica de la túnica muscular vasos sanguinis durant la vasoconstricció. Dita contracció pot causar rampes i claudicació intermitent de les ...

Embòlia

L embòlia és limpacte duna massa no soluble que és transportada pel sistema cardiovascular dun lloc a un altre. Aquesta massa pot ser de diferents naturaleses: sòlida, líquida o gasosa. A més pot tenir diferents orígens. L èmbol és la massa no so ...

Embòlia pulmonar

L embòlia pulmonar o embolisme pulmonar és una obstrucció de lartèria principal del pulmó o una de les seves branques per una substància que ha viatjat des daltres parts del cos a través del torrent sanguini. Normalment això és degut a lembòlia d ...

Hipotensió ortostàtica

La hipotensió ortostàtica, també coneguda com a hipotensió postural, es produeix quan cau la pressió arterial duna persona quan, de sobte, es posa dempeus des duna posició estirada o asseguda. Es defineix com una caiguda de la pressió sanguínia s ...

Insuficiència venosa

La insuficiència venosa és la incapacitat de les venes per realitzar ladequat retorn de la sang al cor. Té com a agent etiopatogènic fonamental la hipertensió venosa. Habitualment es tracta dun procés crònic, anomenant-se insuficiència venosa crò ...

Síndrome de lartèria mesentèrica superior

La síndrome de lartèria mesentèrica superior és un trastorn gastrovascular en el qual es comprimeix la tercera i última part del duodè entre laorta abdominal i lartèria mesentèrica superior. Aquesta rara síndrome potencialment mortal és causada n ...

Trombosi de si venós cerebral

Una trombosi de si venós cerebral o trombosi sinusal venosa cerebral és la presència dun coàgul de sang a un o alguns dels sins venosos durals, que drenen la sang de lencèfal. Els símptomes poden incloure mal de cap, visió anormal, qualsevol dels ...

Immunodeficiència combinada greu

La immunodeficiència combinada greu, abans anomenada síndrome de Glanzmann–Riniker o alimfoplàsia tímica, és un grup de malalties hereditàries del sistema immunitari originades per mutacions en diversos gens que poden tenir diferents manifestacio ...

Immunodeficiència primària

Les immunodeficiències primàries són trastorns en els quals una part del sistema immunitari no té no funciona normalment. Per ser considerada com a primària, la causa de la deficiència immunitària no ha de ser secundària per se. La majoria dimmun ...

Cromatòpsia

La cromatòpsia és un defecte visual en què els objectes apareixen dun color diferent del que tenen. Aquesta alteració se subdivideix en xantòpsia, eritròpsia, cloròpsia i cianòpsia, que equivalen a visió groga, vermella, verda i blava, respectiva ...

Daltonisme

El daltonisme és un tipus de discromatòpsia congènita que es caracteritza per la incapacitat de percebre un o dos colors, habitualment el vermell i el verd. És una alteració genètica produïda per una mutació cromosòmica recessiva i dherència llig ...

Discromatòpsia

La discromatòpsia és un disfunció visual consistent en alteració en la percepció del color: una ceguetat parcial per als colors. La discromatòpsia cromàtica consisteix en la distinció de dos o més colors però no de llurs matisos. En canvi, una pe ...

Malaltia de Huntington

La malaltia de Huntington, corea de Huntington o corea crònica progressiva o corea hereditària, és una malaltia neurodegenerativa que afecta els ganglis basals del cervell. Fou conegut popularment amb el nom de ball de Sant Vito, terme imprecís q ...

Malaltia de Machado-Joseph

La malaltia de Machado-Joseph, també anomenada atàxia espinocerebel losa de tipus 3, és una atàxia hereditària rara. La malaltia es caracteritza per malaptesa i debilitat en els braços i cames, espasticitat, una marxa sorprenentment tambalejant f ...

Aceruloplasminèmia

L aceruloplasminèmia és una malaltia hereditària neurodegenerativa de caràcter autosòmic recessiu. Sassocia a un trastorn metabòlic del ferro causat per mutacions en el gen de la ceruloplasmina, una abundant glicoproteïna que conté la majoria del ...

Corea acantocítica

La corea acantocítica, és una malaltia hereditària poc comuna causada per una mutació del gen que dirigeix les proteïnes estructurals en els glòbuls vermells de la sang. Pertany a un grup de quatre malalties agrupades sota el nom dacantocitosis. ...

Malaltia de Wilson

La malaltia de Wilson o degeneració hepatolenticular és una malaltia hereditària autosòmica recessiva amb una incidència daproximadament 1 nou cas per cada 30.000 persones en la majoria de zones del planeta, i amb una preponderància en la poblaci ...

Trastorn puerperal

Un trastorn puerperal o trastorn postpart és un trastorn que es presenta principalment durant el període del puerperi o postpart. El període postpart es pot dividir en tres etapes diferents; la fase inicial o aguda, 6-12 hores després del part; e ...

Complicació de lembaràs

Les complicacions de lembaràs són problemes de salut relacionats amb lembaràs. Les complicacions que es produeixen principalment durant el part es denominen complicacions del part i els problemes que es produeixen principalment després del part e ...

Malaltia intercurrent en lembaràs

Una malaltia intercurrent en lembaràs és una malaltia no causada directament per lembaràs, però que pot ser de risc per a lembaràs o complicar-ne levolució. Un dels components principals daquest risc pot resultar de lús necessari de fàrmacs duran ...

Embaràs ectòpic

Un embaràs ectòpic és aquell que es desenvolupa fora de lúter, ja sigui la trompa de Fal lopi, a lovari, al canal cervical o la cavitat pelviana o abdominal. Lovari allibera un òvul que és succionat per una de les trompes de Fal lopi, on és impul ...

Litopedia

El litopedion o litopedia és una rara situació mèdica en dones embarassades, que es dóna quan ocorre un embaràs extrauterí o embaràs abdominal, si aquest és asimptomàtic no es diagnostica, i el fetus comença una etapa de petrificació. Aquest caso ...

Oligohidramni

L oligohidramni fa referència a quantitat baixa de líquid amniòtic, que llavors és inferior a uns 300 cm3. Generalment, sol aparèixer en el primer trimestre de gestació però també pot aparèixer en qualsevol moment. El volum de líquid amniòtic var ...

Placenta accreta

La placenta accreta es produeix quan la totalitat o part de la placenta simplanta de manera anormal en el miometri. Es defineixen, dacord amb la profunditat de la invasió, tres graus dinvasió de la placenta anormal: Percreta - les vellositats cor ...

Placenta prèvia

La placenta prèvia és una complicació que es pot produir durant lembaràs i consisteix en el fet que la placenta simplanta la part inferior de lúter, de manera total o parcial, i pot tancar el coll de lúter que és lobertura que permet la sortida d ...

Endometriosi

L endometriosi ; μήτρα mētra ; ωσις, osis ; lit. procés patològic de linterior de lúter) és una condició en què cèl lules semblants a les de lendometri creixen fora de lúter. Molt sovint succeeix als ovaris, a les trompes de Fal lopi i al teixit ...

Fol·licle de Naboth

Un fol licle de Naboth és un quist ple de moc la superfície del coll uterí. Amb major freqüència es produeixen quan lepiteli escatós estratificat de lexocèrvix creix amb la epiteli columnar simple de lendocèrvix. Aquest creixement dels teixits po ...

Hematocolpos

L hematocolpos és una trastorn mèdic en el qual la vagina somple de sang menstrual. Sovint és causada per la combinació de la menstruació amb un himen imperforat. De vegades es veu en la síndrome de Robinow, úter didelf o altres anomalies vaginal ...

Prolapse uterí

El prolapse es desencadena quan els lligaments que sostenen lúter es tornen tan febles que lúter no pot romandre al seu lloc i llisca cap avall de la seva posició normal. Aquests lligaments són el lligament rodó, lligaments úter, lligament ample ...

Torsió ovàrica

La torsió ovárica, anomenada també anexial, fa referència la rotació de lovari sobre el lligament que laguanta. Això, provoca una disminució de la irrigació sanguínia i comporta la simptomatologia associada. La seva inespecificitat en la simptoma ...

Carcinoide

Un carcinoide és un tipus de tumor neuroendocrí de creixement lent originari a les cèl lules del sistema neuroendocrí. En alguns casos, es pot produir metàstasi. Els tumors carcinoides dels intestins del mig estan associats la síndrome carcinoide ...

Colangiocarcinoma

El colangiocarcinoma, també conegut com a càncer de vies biliars, és un tipus de càncer que es forma en els conductes biliars. Els símptomes del colangiocarcinoma poden incloure dolor abdominal, pell groguenca, pèrdua de pes, picor generalitzat i ...

Càncer desòfag

El càncer dèsòfag té diversos subtipus bàsicament adenocarcinoma i càncer cel lular esquamós. El càncer esquamós sorgeix de les cèl lules de la part superior de lesòfag. LAdenocarcinoma sorgeix de les cèl lules glandulars que estan presents en la ...