ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 395

Betaproteobacteri

Els Betaproteobacteris és una classe de Proteobacteris. Els Betaproteobacteris són com tots els Proteobacteris, gram-negatius. Els Betaproteobacteria consten de diversos grups de bacteris aeròbics o facultatius, tots ells cotenen gèneres quimioli ...

Burkholderia

El gènere Burkholderia està compost per: bacils rectes; gram negatius; oxidasa i catalasa positius; amb una proporció de G+C que oscil la entre el 59 i el 69.5%. Són bacteris mòbils amb un flagel polar únic o bé amb un plomall de flagels polars s ...

Cromatiàcies

Els Chromatiaceae són la principal família dels bacteris Chromatiales. Viuen generalment en condicions anòxiques sota la llum, però algunes espècies viuen en la foscor sota condicions quimiotròfiques. Es distingeixen pel fet de produir glòbuls de ...

Desulfovibrio desulfuricans

Desulfovibrio desulfuricans és un bacteri gramnegatiu sulfat-reductor. És generalment trobat en terres, aigües, i la femta danimals, tot i que en casos rars sha observat com a causa dinfecció en éssers humans. És particularment interessant degut ...

Desulfovibrional

Els Desulfovibrionales són un ordre de Proteobacteria, conté quatre famílies. Com tots els proteobacteris, són gram-negatius. La majoria són bacteris que redueixen el sulfat, amb lexcepció del gènere Lawsonia i Bilophila. Tots els membres daquest ...

Ectotiorodospiràcies

Els Ectothiorhodospiraceae són una família de bacteris porpres del sofre, que es distingeixen pel fet de produir glòbuls de sofre fora de les seves cèl lules. En general, són organismes marins. Moltes de les seves espècies són fototròfiques en co ...

Espiril

Els espirils en microbiologia es refereix a un bacteri amb el cos cel lular amb forma despiral. És la tercera forma que adopten els bacteris després de la forma de coc i de bacil. Són bacteris flagel lats. Es desplacen en medis viscosos avançant ...

Francisella

Francisella és un gènere patogen de proteobacteris lespècie del qual més representatiu és F. tularensis, que es divideix al seu torn en les subespècies. La importància daquesta espècie radica que és lagent etiològic de la tularèmia o febre dels c ...

Geobàcter

Geobàcter és un gènere de proteobacteris. Els Geobàcter són espècies bacterianes amb respiració anaeròbica amb capacitats que les fan útils per la bioremediació. Les espècies daquest gènere van ser els primer organismes identificats amb lhabilita ...

Geobacter metallireducens

El Geobacter metallireducens és un bacteri gramnegatiu que fa la funció inversa la dels lixiviadors, és a dir, immobilitzen, pot servir per exemple per precipitar urani en aigua. Sutilitza per digerir els residus durani. Geobacter metallireducens ...

Geobacter sulfurreducens

Aquests bacteris gramnegatius són bacils de 2 a 3 µm de longitud per 0.5 µm de diàmetre. No formen espores. Les cèl lules contenen citocrom c i són capaces de créixer en mitjans amb una concentració de sal marina, és a dir, 1.75%. La seva tempera ...

Haemophilus

L Haemophilus és un gènere de bacteris gram negatius amb forma de cocobacils però molt pleomòrfiques. Tot i que la forma típica és la cocobacils, es consideren pleomòrfiques perquè realment poden variar dràsticament la seva morfologia. El gènere ...

Helicobàcter

Els helicobàcters són un gènere deubacteris gramnegatius de forma espiral característica i que sha trobat en les parets estomacals i el conducte gastrointestinal superior i també en el fetge de diversos mamífers i ocells. Lespècie més coneguda és ...

Helicobacter pylori

Helicobacter pylori és un eubacteri gramnegatiu microaeròfil que viu en diverses parts de lestómac i el duodè. Causa una inflamació crònica de baixa activitat del mucus epitelial de lestómac i està estretament associat al desenvolupament dúlceres ...

Hidrogenofilàcies

Els hidrogenofilàcias són una petita família del fílum Proteobacteria, amb dos gèneres. Els hidrogenofilàcias són termofílics, creixent al voltant de 50 °C i obtenint la seva energia de loxidació dhidrogen. Laltre gènere Thiobacillus, redefinit p ...

Mixobacteris

Myxobacteri és un grup de bacteris que predominantment viuen a terra. Les Myxobacteris tenen genomes molt grans comparats amb altres bacteris, de lordre de 9-10 milions de nucleòtids. Polyangium cellulosum té el genoma més gran conegut per un bac ...

Mixococcus

Mixococcus és un gènere de mixobacteris, gramnegatius, pertanyent al fílum dels proteobacteris. De forma lleugerament ovalada, quimiorganotròfics, aeròbics obligats els quals formen micròspores. El representant més estudiat és Myxococcus xanthus, ...

Moraxel·làcies

Els Moraxellaceae són una família de Gammaproteobacteria, que inclou unes poques espècies patògenes. Altres són paràsits inofensius de mamífers i humans o es troben en laigua o el sòls. Les espècies són mesofíliques o psicrotròfiques. Moraxella c ...

Nitrosococ

Nitrosococcus és un gènere de proteobacteris de la subdivisió γ, oxidants damoni que consta de dues espècies: Nitrosococus oceani i Nitrosococcus halophilus. Són capaços dextreure energia i poder reductor de loxidació de lamoni a nitrit. Es van d ...

Nitrosomonadal

Els Nitrosomonadales són un petit ordre dins Proteobacteria. Com tots els proteobacteris són gram-negatius. Inclouen Nitrosomonas, Nitrosospira, Gallionella i Spirillum. Lespècie Spirillum minus causa la febre de la mossegada de la rata.

Nitrosomonas

Nitrosomonas és un gènere de bacteris quimioautòtrofs. Oxiden lamoni a nitrit en un procés metabòlic. Els Nitrosomonas són útils per tractar aigües residuals urbanes i industrials dins del procés de la bioremediació. Són importants dins el cicle ...

Pantoea agglomerans

Pantoea agglomerans és un bacteri gram negatiu que pertany la família Enterobacteriaceae. Abans es deia Enterobacter agglomerans, és un patogen oportunista en els pacientse immunocompromesos, que causa infeccions. Comunament saïlla de la superfíc ...

Pasteurel·la

Les pasteurel les és un gènere de bacteris Gram negatius, molt petits i amb forma de cocobacilos encara que tendeixen a ser una mica pleomórficos. Aquests microorganismes són immòbils, aeròbis o anaerobis facultatius, catalasa, oxidasa, capsulats ...

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa és un bacteri comú que causa malalties en animals i plantes, incloent-hi els humans. Es troba als sòls, aigua, flora de la pell, i molts ambients humans de tot el món. Ha colonitzat molts ambients naturals i artificials, ja ...

Ralstonia eutropha

R. eutropha ha tingut una sèrie de canvis de nom. IA la primera meitat del segle XX molts microorganismes litotròfics sagrupaven en el grup Hydrogenomonas. R. eutropha originàriament es deia Hydrogenomonas eutrophus.

Rhodospirillum rubrum

Rhodospirillum rubrum és un proteobacteri gram negatiu, acolorit de rosa amb una mida de 800 a 1000 nanòmetres. És un anaerobi facultatiu i per tant pot usar la fermentació alcohòlica sota baixes concentracions doxigen o usar la respiració cel lu ...

Salmonella enterica

La majoria dels casos de salmonel losi són causats per aliments infectats amb S. enterica, la qual sovint infecta els bovins i laviram i fins i tot animals domèstics com els gats i els hàmsters sha mostrat que són font dinfecció per als humans. E ...

Shigella sonnei

Shigella sonnei és una enterobacteria patògena causant de la shigel losi que pertany al gènere Shigel la i és classificada dins del grup serotipic D. Cal destacar que S. sonnei és la principal causa de shigel losi en països desenvolupats. Lorigen ...

Sinorhizobium

Sinorhizobium / Ensifer és un gènere de bacteris que fan la fixació del nitrogen, tres dels quals han estat seqüenciats.

Thiomargarita namibiensis

Thiomargarita namibiensis és un proteobacteri gram-negatiu trobat als sediments oceànics de la plataforma continental. És el major bacteri conegut, amb una longitud de fins a 750 μm, el que la fa visible a simple vista. És un bacteri quimiolitotr ...

Vibrio cholerae

Vibrio cholerae és un bacteri gram negatiu en forma de coma amb un flagel polar que causa la malaltia del còlera en humans. V. cholerae i altres espècies del gènere Vibrio pertanyen la subdivisió gamma dels proteobacteris. Hi ha dos biotips princ ...

Vibrio parahaemolyticus

Vibrio parahaemolyticus és un bacteri corbat gram negatiu que es troba en les aigües salobres del mar, i quan singereix causa malalties gastrointestinals en els humans. V. parahaemolyticus és un organisme aeròbic facultatiu i no forma endospores ...

Wolbachia

Wolbachia és un gènere de bacteris que infecten espècies dartròpodes, incloent una alta proporció dinsectes. És un dels microbis paràsits més comuns del món i possiblement el més comú de la biosfera entre els paràsits reproductius. Segons un estu ...

Xanthomonas campestris

Xanthomonas campestris és una espècie de bacteri que duna banda causa una gran varietat de malalties a les plantes i de laltra banda, en la seva forma purificada, es fa servir per produir el polisacàrid goma xantana utilitzada la indústria alimen ...

Fitoplasma

Fitoplasma són bacteris especialitzats que són paràsits obligats del floema de les plantes, els insectes en són vectors. Quan van ser descoberts pels científics, lany 1967, els van anomenar organismes similars al micoplasma o MLO s. No es poden c ...

Mol·licuts

Els mol licuts són un grup inusual deubacteris que es distingeixen perquè manquen de parets cel lulars. Són anomenats comunament micoplasmes i són paràsits primaris de diferents animals i plantes on romanen vivint dins de cèl lules hoste. Són uns ...

Retrovirus

Un retrovirus és un virus el genoma del qual és, en fase extracel lular, dARN. Utilitza una transcriptasa inversa per a transcriure el seu genoma dARN a ADN i poder integrar-lo en el genoma de lhoste. El virus en si mateix és solament un recipien ...

Lentivirus

Els lentivirus són un gènere de virus de la família dels retrovirus que causen malalties cròniques i mortals caracteritzades per llargs períodes dincubació "silenciosa", afectant a humans i altres espècies de mamífers. El lentivirus més conegut i ...

Virus de la leucèmia felina

El virus de la leucèmia felina és un retrovirus que afecta a gats. Com a retrovirus, utilitza la transcriptasa inversa per transcriure el seu genoma dARN a ADN i poder integrar-lo en el genoma de lhoste, en aquest cas, els leucòcits dels felins. ...

Adenoviridae

Els adenovirus són un tipus de virus de mida mitjana, que es caracteritzen per tenir el material genètic en una doble cadena dADN no circular. Tenen un pes molecular petit i no tenen coberta externa. Són virus que afecten vertebrats i es transmet ...

Baculoviridae

Baculoviridae és una família de virus que es pot dividir en dos gèneres: nucleopolyhedrovirus i granulovirus. Mentre que els GV contenen només dues càpsides nucleiques per embolcall víric, els NPV contenen sia una simple càpside sia una múltiple ...

Citomegalovirus

El citomegalovirus, és un tipus dherpesvírid de la subfamília Betaherpesvirinae. Les principals malalties associades amb el citomegalovirus són la mononucleosi i la pneumònia. El citomegalovirus humà és el més estudiat de tots els citomegalovirus ...

Coccolitovirus

Els coccolitovirus són un gènere de Virus ADN bicatenaris que infecta Emiliania huxleyi, una espècie de coccolitòfor. Va ser observat per primer cop el 1999 i el seu genoma va ser seqüenciat el 2005 trobant que tenia 471 gens que codificaven prot ...

Hepadnaviridae

Hepadnaviridae és una família de virus dADN bicatenari. Causen infeccions al fetge en humans i altres animals. El nom daquest grup ve de la capacitat dinfectar el fetge i de tenir ADN. Els hepadnavirus són els virus més petits que es coneixen i s ...

Iridoviridae

Els Iridoviridae són una família de virus amb genoma dsDNA. La família conté cinc gèneres: Chloriridovirus, Iridovirus, Lymphocystivirus, Megalocytivirus, i Ranavirus. Els iridovírids infecten principalment els invertebrats, però també alguns gru ...

Megavirus

Megavirus és un gènere viral que conté una sola espècie identificada anomenada Megavirus chilensis, filo-genèticament relacionada amb Acanthamoeba polyphaga Mimivirus. Col loquialment, el Megavirus chilensis es coneix com a "Megavirus". Fins al d ...

Mimivirus

Els mimivirus són un gènere viral que conté una sola espècie identificada: Acanthamoeba polyphaga mimivirus. Té la càpsida de diàmetre més gros conegut en cap virus, així com el genoma més gran i complex que shagi pogut trobar mai en un virus. To ...

Nimaviridae

Nimaviridae és una família de virus bicatenaris que infecten els crustacis de la família Penaeidae. Produeix una malaltia que mata aquests crustacis ràpidament i que sencomana. En explotacions daqüicultura de tot el món pot matar tots els crustac ...

Pandoravirus

Pandoravirus és un gènere de virus molt grossos, amb el genoma molt més gran que cap altre tipus de virus conegut. Com altres virus molt grans com el dels gèneres Mimivirus i Megavirus, els Pandoravirus infecten amebes, però el seu genoma, que co ...

Virus del papil·loma humà

Virus del papil loma humà és una expressió genèrica que designa més de cent tipus de virus que infecten la pell i mucoses a humans i altres animals. Poden produir berrugues cutànies o genitals i alguns tipus de càncer. Es transmet per contacte di ...