ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 398

Citidina

La citidina és un nucleòsid, component de lARN, que es forma quan la citosina saparella amb un anell de ribosa a través dun enllaç glucosídic β-N 1. Si la citosina saparella amb un anell de desoxirribosa sanomena desoxicitidina.

Guanosina

La Guanosina és un nucleòsid que sobté en enllaçar la base nitrogenada guanina a un anell de ribosa mitjançant un enllaç glicosídic β-N 9. La guanosina pot ser fosforilada, obtenint-se aleshores GMP guanosí monofosfat, cGMP guanosí monofosfat cíc ...

Timidina

En la seva composició, la timidina consisteix en un anell de desoxirribosa una pentosa unit la base pirimidínica timina. La timidina pot ser fosforilada per un, dos o tres grups fosfat, obtenint-se respectivament TMP, TDP o TTP timidí monofosfat, ...

Uridina

La Uridina és un nucleòsid i un dels quatre components bàsics de lARN, que es forma quan luracil senllaça amb un anell de ribosa g via un enllaç de glucòsid β-N 1. Si luracil senllaça amb un anell de desoxirribosa rep el nom de desoxiuridina. La ...

Ciproterona

La ciproterona és un derivat de la Progesterona al qual se li coneixen propietats antiandrògens. És lantiandrogen més emprat a Europa. Posseeix efecte antagonista del receptor i també actua com antigonadotròpic gràcies al seu efecte progestaciona ...

Neuroesteroide

Els neuroesteroides són un tipus desteroides que habitualment se sintetitzen al sistema nerviós central a partir del colesterol. Poden interferir i modificar les activitats neuronals, més específicament alterar lexcitabilitat de les neurones mitj ...

Àcid abiètic

L àcid abiètic, és un compost orgànic, que es troba la natura en les arbres). És el principal component de làcid de resina és el principal irritant que hi ha en la fusta i resina dels pins. El seu èster es diu un abietat.

Diterpè

Els diterpens són una categoria de terpens amb fórmula C 20 H 32. Els diterpens, com la resta de terpens, són hidrocarburs. Els compostos químics derivats dels diterpens sanomenen diterpenoides, i inclouen grups funcionals com alcohols o cetones, ...

Manool

El Manool és un diterpè-alcohol, de fórmula química C 20 H 34 O. Té dos enantiòmers, el -Manool i el -Manool. El -Manool va ser aïllat el 1935 per J.R. Hosking i C.W. Brandt a partir de la resina de Dacrydium biforme, una conífera endèmica de Nov ...

Monoterpè

Els monoterpens són el conjunt de terpens formats per dues unitats disoprè. Els monoterpens poden ser lineals o contenir anells. Els terpens modificats, com els que contenen funcionalitat doxigen o que els manca un grup metil, sanomenen monoterpe ...

Acetat de geranil

L acetat de geranil és un compost orgànic natural classificat com a monoterpè. És un líquid incolor amb una agradable aroma floral i rosa afruitada. El seu líquid condensat té un color lleugerament groc. Lacetat de geranil és insoluble en aigua, ...

Acetat de linanil

L acetat de linalil és un fitoquímic que es presenta de manera natural en moltes flors i plantes despècia. Es troba en la Mentha citrata. Químicament és un èster acetat de linalool, un monoterpenoide. En ser un hidrocarbur, és combustible. Laceta ...

Ascaridol

L ascaridol és un compost orgànic natural classificat com a monoterpenoide bicíclic que té un grup funcional de pont de peròxid inusual. És un líquid incolor dolor i sabor pungent que és soluble en la majoria de dissolvents orgànics. Com altres p ...

Carvacrol

El carvacrol inhibeix el creixement de diverses soques de bacteris per exemple Escherichia coli i Bacillus cereus. Es fa servir dadditiu alimentari per prevenir la contaminació bacteriana. En Pseudomonas aeruginosa danya la seva membrana cel lula ...

P-Cimè

El para -cimè, p -cimè, cimè o cimol és un compost orgànic aromàtic que es troba la natura per exemple en olis essencials com el de farigola. És un líquid incolor. Es classifica com un hidrocarbur pertanyent als monoterpens. En la seva estructura ...

Difosfat de geranil

El difosfat de geranil o difosfat de 3.7-dimetiloct-2.6-dien-1-il, és un compost orgànic organofosforat, un èster de làcid difosfòric, de fórmula molecular C 10 H 20 O 7 P 2 {\displaystyle {\ce {C10H20O7P2}}}, sovint abreviat com a GPP de langlès ...

Hinokitiol (β-thujaplicin)

Hinokitiol és un monoterpenoide natural que es troba en la fusta dels arbres de la família Cupressaceae. És un derivat tropolone i un dels thujaplicines.Hinokitiol és àmpliament utilitzat per la higiene bucal i en productes de tractament pel seu ...

Mentofuran

El mentofuran és un compost orgànic que es troba en una varietat dolis essencials incloent el de poliol. És altament tòxic i es creu que és la toxina principal del poliol, responsable dels seus efectes potencialment fatals. Després de la ingestió ...

Mircè

El mircè és un monoterpè acíclic. Existeixen dos isòmers daquest compost orgànic volàtil, lα-mircè i el β-mircè. Són compostos orgànics volàtils. Lisòmer més rellevant és el β-mircè, un compost present als teixits de moltes plantes, com el llorer ...

Ocimè

Ocimè és un grup dhidrocarburs isomèrics format per el α-cis-ocimè, i els estereoisòmers β-cis-ocimè i el β-trans-ocimè. Aquests compostos orgànics volàtils són classificats químicament com a monoterpens acíclics. Tal com passa amb altres terpens ...

Òxid de rosa

L òxid de rosa és un compost químic que es troba a les roses i loli de rosa. També contribueix al gust dalguns fruits, com el litxi, i vins, com el Gewürztraminer.

Picrocrocina

La Picrocrocina és un glucòsid monoterpè que és precursor del safranal. Es troba en lespècia del safrà. La picrocrocina té un gust amarg i és el major responsable del gust del safrà. Durant el procés dassecat, la picrocrocina allibera laglucona H ...

Pinè

El pinè és un compost químic bicíclic, de la família dels monoterpens. Es troba la resina, tiges i fulles de diverses plantes. Hi ha dos isòmers estructurals de pinè que es troben la natura: Lα-pinè i el β-pinè. Com el nom suggereix, les dues for ...

Alfa-pinè

L alfa-pinè és un hidrocarbur alifàtic cíclic dorigen orgànic, pertanyent la categoria dels terpens. És un alquè i en la seva estructura hi conté un ciclobutà. A temperatura ambient, aquest monoterpè és un líquid incolor que es volatilitza amb fa ...

Sabinè

El sabinè és un hidrocarbur. Es classifica com a monoterpè bicíclic natural, de fórmula C 10 H 16. Té dos enantiòmers: el -sabinè i el -sabinè. És present a moltes grups de plantes, tals com les coníferes, el llimoner o el nap.La savina muntanyen ...

Timol

El Timol, fórmula química C 10 H 14 O, és un compost químic natural, un monoterpè derivat del cimè, C 10 H 14 O, isomèric amb el carvacrol, que es troba en loli essencial del timó i que sextreu com una substància cristal lina blanca dolor agradab ...

Sesquiterpè

Els sesquiterpens són una classe de terpens que consten de tres unitats disoprè i tenen la fórmula molecular C 15 H 24. Com els monoterpens, els sesquiterpens poden ser acíclics o contenir anells incloent moltes combinacions úniques. Les modifica ...

Cadinè

Cadinè és el nom químic trivial dun cert nombre dhidrocarburs isomèrics que es dóna en una àmplia varietat de plantes que produeixen oli essencials. El nom deriva del Càdec, ja que el compost fou aïllat per primera vegada a partir de loli daquest ...

Cariofilè

Plantilla:Infotaula compost químic El cariofilè o -β-cariofilè és un hidrocarbur alifàtic, bicíclic, volàtil i dorigen orgànic. Pertany la categoria dels terpens, més concretament als sesquiterpens. La seva estructura conté un anell de ciclobutà, ...

Cedrè

El cedrè -è) és un sesquiterpè tricíclic. Nexisteixen dos isòmers: l-alfa-cedrè i el -beta-cedrè, que es diferencien per la posició del doble enllaç i per la seva quiralitat. Aquest compost va ser aïllat per primer cop per P.H. Walter lany 1841. ...

Difosfat de farnesil

El difosfat de farnesil o és compost orgànic un intermedi de la ruta del mevalonat en la biosíntesi de terpens, terpenoides i esterols, essent el precursor dels sesquiterpens, els triterpens o els esteroides.

Germacrè

El germacrè és un sesquiterpè cíclic dorigen orgànic. Té una presència important en la natura i presenta una flexibilitat conformacional única. Pot trobar-se en les formes isomèriques A, B, C, D i E.

Guaiazulè

El guaiazulè és un hidrocarbur de color blau fosc. El guaiazulè és un sesquiterpè bicíclic derivat de lazulè que es troba en alguns olis essencials, principalment loli de guaiac i la camamilla, que també en serveixen com a fonts comercials. Diver ...

Humulè

L humulè és un sesquiterpè monocíclic dorigen natural. Es troba als olis essencials del llúpol, don prové el seu nom. Lhumulè és un isòmer del β-cariofilè i els dos es troben en moltes plantes aromàtiques.

Longifolè

El longifolè és un compost orgànic volàtil líquid a temperatura ambient, de color blanc o groguenc clar. Químicament, aquest hidrocarbur es classifica com a sesquiterpè tricíclic. El longifolè és quiral, i el trobem en la forma dextrogira, -Longi ...

Friedelina

La friedelina és un compost químic triterpè que es troba a Azima tetracantha, Orostachys japonica, i Quercus stenophylla. La friedelina també es troba a les arrels de la planta del cànnabis.

Fermentació

La fermentació és el procés de catabolisme anaeròbic en el qual un compost orgànic actua com a donador i acceptor delectrons i lATP resultant sobté per la fosforilació a nivell de substrat. Va ser descobert per Louis Pasteur que va descriure la f ...

Fermentació butírica

La fermentació butírica és un tipus fermentació en la qual es produeix àcid butíric per part de certs bacteris anaerobis que actuen sobre substàncies orgàniques com la mantega don prové el nom de butírica;ocorre en la putrefacció i en la digestió ...

Zymomonas mobilis

Zymomonas mobilis és un bacteri del gènere Zymomonas. que destaca per la seva capacitat de producció de bioetanol, que sobrepassen el llevat en alguns aspectes. Originalment va ser aïllat de les begudes alcohòliques com el vi de palma africà, el ...

Acidosi

L acidosi és un augment de lacidesa en la sang i altres teixits del cos. Si no es diu el contrari en general es refereix a lacidesa del plasma sanguini. Lacidosi es diu que es produeix quan el pH arterial cau per sota de 7.35 excepte en el fetus ...

Acidosi làctica

L’ acidosi làctica és una condició fisiològica que es caracteritza per un pH baix en els teixits corporals i en la sang acompanyada de l’augment del lactat, especialment del D-Àcid làctic, i és considerada com un tipus diferenciat dacidosi metabò ...

Alcalosi

L’ alcalosi és un trastorn hidroelectrolític en el que hi ha un augment de l’alcalinitat dels fluids del cos, és a dir, un excés de base en els líquids corporals. Aquesta condició és l’oposada a lacidosi. Es pot produir per l’acumulació de bases ...

Cetoacidosi

La cetoacidosi és un estat metabòlic associat amb una alta concentració de cossos cetònics, format per la descomposició dels àcids grassos i la desaminació dels aminoàcids. Les dues cetones més comunes que produeixen els éssers humans són làcid a ...

Deshidratació

La deshidratació és la pèrdua excessiva daigua i que no ha estat reposada. La deshidratació pot produir-se per estar en una situació de molta calor, exercici intens, falta de beguda o una combinació daquests factors. Per a evitar-la sha de beure ...

Hipercalcèmia

La hipercalcèmia és un trastorn electrolític que suposa lelevació del nivell de calci la sang. Pot ésser una troballa de laboratori asimptomàtica, però normalment el nivell de calci elevat és sovint indicatiu de malalties, per la qual cosa shan d ...

Hiperfosfatèmia

La hiperfosfatèmia és un trastorn electrolític en què hi ha un nivell elevat de fosfat la sang. La majoria de les persones no presenten símptomes mentre que daltres desenvolupen dipòsits de calci als teixits tous. Sovint també hi ha nivells baixo ...

Hipopotassèmia

La hipopotassèmia o hipocalèmia es un trastorn electrolític en què la concentració de potassi la sang és baixa. El prefix hipo- significa baix. Kal es refereix a Kalium, el potassi, i -emia significa "en la sang". La hiperpotassèmia té uns nivell ...

Hipovolèmia

La hipovolèmia és un estat de disminució del volum sanguini; més específicament, disminució del volum de plasma sanguini. És, per tant, el component intravascular de la contracció del volum a causa, principalment, de sagnat o deshidratació. La hi ...

Trastorn electrolític

Els electròlits tenen un paper fonamental en el manteniment de lhomeòstasi dins del cos. Ajuden a regular la funció cardíaca i neurològica, equilibri de fluids, lliurament doxigen, equilibri acidobàsic i molt més. Els trastorns o desequilibris el ...

Glicòlisi

La glicòlisi, glucòlisi o via dEmbden-Meyerhof és una via metabòlica per la qual una molècula de glucosa és oxidada fins a dues molècules dàcid pirúvic o piruvat. La glicòlisi és linici tant de la respiració aeròbica com de lanaeròbica i en aques ...