ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 6

Associació Valenciana dEmpresaris

L Associació Valenciana dEmpresaris és una organització empresarial valenciana creada el 1981 per empresaris destacats del País Valencià. Actualment aglutina a uns 90 socis i ha esdevingut un lobby econòmic que ha guanyat influència en els darrer ...

Casa Insa

Casa Insa era una roberia tradicional de la ciutat de València dedicada la confecció i lloguer de roba. Va ser una de les més importants roberies de València principalment dedicada al lloguer dindumentària teatral, de disfressa i festiva. Casa In ...

Economia dElx

Lagricultura, que ha perdut pes últimament, continua sent un sector important que en els últims anys sorienta cap a productes dús no alimentari, com per exemple vivers. Al voltant de la ciutat sestenen trenta partides rurals poblades dhabitatges ...

Economia del País Valencià

El País Valencià conforma un territori llargarut, amb una orografia muntanyosa i irregular que ha dificultat històricament les comunicacions i laprofitament del sòl, i només leix litoral ha facilitat la connexió amb el nord, amb Catalunya i Europ ...

Fira de València

La Fira Mostrari Internacional de València o Fira de València és una institució fundada el 1917 - la més antiga dEspanya en actiu de manera continuada - i dedicada a lorganització de fires comercials. Situada al costat del Palau Velòdrom Lluís Pu ...

Unió Gremial

La Unió Gremial - Federació de Gremis i Associacions del Comerç Valencià és una entitat sense ànim de lucre dàmbit autonòmic creada lany 1913. Actualment està integrada per 103 entitats de les comaques valencianes i integra a persones autònomes i ...

Economia de les Illes Balears

L economia de les illes Balears està centrada principalment en el turisme i la construcció. El Producte interior brut PIB per habitant de les Illes Balears, lany 2010, va ser de 24.672 euros, situant-se per sobre de la mitjana del PIB dEspanya qu ...

Agència Tributària de les Illes Balears

L Agència Tributària de les Illes Balears és lens encarregat de recaptar els tributs propis del Govern de les Illes Balears i aquells cedits totalment per lEstat. Fou creada pel Parlament de les Illes Balears a través de la llei 3/2008, de 14 dab ...

Juan Francisco Camacho de Alcorta

Juan Francisco Camacho de Alcorta va ser un financer i polític espanyol, que va destacar per ser ministre dHisenda durant el regnat dAmadeu I, la I República, el regnat dAlfons XII i durant la regència de Maria Cristina dHabsburg-Lorena.

Manuel Cantero de San Vicente

Manuel Cantero de San Vicente fou un polític espanyol, ministre dHisenda durant el regnat dIsabel II dEspanya i governador del Banc dEspanya.

Lorenzo Domínguez Pascual

Lorenzo Domínguez Pascual fou un advocat i polític espanyol, va ser ministre dInstrucció Pública i Belles arts i dHisenda durant el regnat dAlfons XIII. Fill Predilecte de Carmona.

Luis María Linde de Castro

Luis María Linde de Castro és un economista i funcionari espanyol que exerceix la funció de Governador del Banc dEspanya des de l11 de juny de 2012.

Mariano Rubio Jiménez

Mariano Rubio Jiménez va ser un economista espanyol i governador del Banc dEspanya entre 1984 i 1992.

Cap dEstat Major de lExèrcit de Terra (Espanya)

El Cap dEstat Major de lExèrcit de Terra és lòrgan unipersonal de lExèrcit de Terra dEspanya, nomenat pel Rei a proposta del Ministre de Defensa després de deliberació del Consell de Ministres. Té encomanat, sota lautoritat del Ministre, el coman ...

Cap de lEstat Major de la Defensa (Espanya)

El Cap de lEstat Major de la Defensa és lòrgan unipersonal de les Forces Armades dEspanya, nomenat pel president del Govern, que planeja i executa, sota lautoritat del Ministeri de Defensa, la política operativa militar dEspanya i condueix les ac ...

Caserna General de lExèrcit de Terra dEspanya

La Caserna General de lExèrcit de Terra és lorganisme del Exèrcit de Terra dEspanya en el qual estan integrats tots els òrgans que enquadren els mitjans humans i materials que assisteixen al Cap dEstat Major de lExèrcit de Terra en lexercici del ...

Centre dIntel·ligència de les Forces Armades

El Centre dIntel ligència de les Forces Armades és un òrgan auxiliar dintel ligència militar del cap de lEstat Major de la Defensa, integrat en lestructura orgànica de lEstat Major de la Defensa, que té com a funció facilitar al JEMAD, al Ministe ...

Comandament dOperacions

El Comandament dOperacions és, juntament amb lEstat Major Conjunt de la Defensa, el Centre dIntel ligència de les Forces Armades i els òrgans auxiliars, un òrgan bàsic de lEstat Major de la Defensa dEspanya, i té com a funció la planificació, con ...

Estat Major Conjunt de la Defensa

L Estat Major Conjunt de la Defensa és un òrgan depenent del Cap de lEstat Major de la Defensa dEspanya amb la missió fonamental dassessorar-lo respecte a lestratègia militar i la conducció de les operacions militars. Està integrat la Caserna Gen ...

Estat Major de la Defensa

L Estat Major de la Defensa, amb seu a Madrid, és lòrgan del Ministeri de Defensa dEspanya que opera com a auxiliar del Cap de lEstat Major de la Defensa dins de lestructura orgànica de les Forces Armades dEspanya, i en posició jeràrquica militar ...

Restauració borbònica

Per veure sobre la Restauració borbònica a França, vegeu Restauració francesa La Restauració borbònica fou el període de la Història dEspanya comprès entre el pronunciament del General Arsenio Martínez Campos el 1874 que posà fi la Primera Repúbl ...

Caciquisme

El caciquisme és un sistema social i polític en el qual existeixen formalment les institucions de la democràcia parlamentària, però la pràctica el poder real es troba en mans de les persones que posseeixen major influència econòmica i social en c ...

Regeneracionisme

Regeneracionisme fou el moviment intel lectual que entre els segles XIX i xx pretén reflexionar científicament i objectiva sobre les causes de la decadència dEspanya com nació. Convé diferenciar-lo de la Generació del 98, amb la qual se li sol co ...

Sorianisme

Sorianisme és el nom que va rebre un moviment polític dideologia republicana al País Valencià, impulsat el 1903 per un sector valencià del Partit Republicà Radical oposat al blasquisme. Rep aquest nom perquè era centrat en la figura del líder daq ...

Torn polític

El torn polític fou una pràctica política vigent durant la Restauració borbònica iniciada en vigílies de la mort dAlfons XII, mitjançant la qual els partits del moment, el Partit Conservador i el Partit Liberal, salternaren en el govern. Lobjecti ...

Canal dExperiències Hidrodinàmiques del Pardo

El Canal dExperiències Hidrodinàmiques del Pardo és un organisme autònom adscrit al Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial dEspanya del Ministeri de Defensa dEspanya, centre de referència de la recerca i desenvolupament en la construcció naval ...

Casa Reial espanyola

La Casa Reial espanyola és lorganisme públic de lEstat espanyol que, sota les ordres directes del Rei dEspanya, té com a missió servir-li de suport. També atén lorganització i funcionament del règim intern de la residència de la família reial. El ...

Centre de Vols Experimentals Atlas

El Centre de Vols Experimentals Atlas és un centre dexperimentació i assaig amb avions no tripulats de baix tonatge situat a Villacarrillo, inaugurat el març de 2014. És complementari al Centre per a Assajos, Entrenament i Muntatge dAeronaus no T ...

Col·legi Lliure dEmèrits

El Col legi Lliure dEmèrits Universitaris de Madrid és una fundació cultural sense ànim de lucre creada en 1986, quan es va promulgar a Espanya una llei, posteriorment reformada, que decretava la jubilació forçosa als 65 anys. Va néixer, per tant ...

Comissió Assessora dInvestigació Científica i Tècnica

La Comissió Assessora dInvestigació Científica i Tècnica dEspanya va ser un organisme públic del govern espanyol creat en 1958 amb la funció de planificar la política científica i tecnològica. El seu primer president va ser Manuel Lora-Tamayo Mar ...

Consell Aragonès del Cooperativisme

El Consell Aragonès del Cooperativisme és un òrgan consultiu del govern dAragó creat amb la Llei 9/1998 de Cooperatives dAragó amb la finalitat de promoure i desenvolupar el cooperativisme al territori aragonès. Lorganització i competències espec ...

Consell Nacional dEducació

El Consell Nacional dEducació va ser un organisme espanyol de caràcter consultiu en matèria deducació establert el 1940 pel govern colpista franquista.

Entitat pública empresarial

Una entitat pública empresarial és un tipus de Organisme públic pertanyent a lAdministració General de lEstat dEspanya, que té personalitat jurídica pública diferenciada, patrimoni propi, així com autonomia de gestió. Imitant el seu règim jurídic ...

Escola Diplomàtica

L Escola Diplomàtica és una institució pública depenent del Ministeri dAfers Exteriors i de Cooperació dEspanya. Està situada al Passeig de Juan XXIII, 5, al barri de Ciutat Universitària de la ciutat de Madrid.

Institut Nacional de Reforma i Desenvolupament Agrari

Fundat en 1971, va integrar lInstitut Nacional de Colonització i el Servei de Concentració Parcel lària i Ordenació Rural, fusió que va tenir lloc en el si duna reforma escomesa pel ministre dAgricultura Tomás Allende y García-Baxter. La seva est ...

Institut Tecnològic La Marañosa

El Institut Tecnològic "La Marañosa" és un organisme de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació, pertanyent al Ministeri de Defensa dEspanya a través de lInstitut Nacional de Tècnica Aeroespacial dEspanya, inaugurat al febrer de 2011. Es ...

Instituto de Cooperación Iberoamericana

L Instituto de Cooperación Iberoamericana va ser un organisme espanyol, amb seu en Madrid, creat en 1979, dependent del llavors Ministeri dAfers Exteriors. Els predecessors del ICI van ser lInstituto de Cultura Hispánica i el Centro Iberoamerican ...

Real Academia Sevillana de Buenas Letras

La Real Academia Sevillana de Buenas Letras és una institució dedicada des de 1751 la recerca i lestudi del patrimoni cultural de Sevilla i dAndalusia. Va ser fundada per Luis Germán y Ribón. Des de 1976 concedeix el Premi de Poesia "Florentino P ...

Acción Republicana Democrática Española

Acción Republicana Democrática Española és el nom dun partit polític espanyol creat el 1959 com a resultat de lintent dunió dIzquierda Republicana i Unió Republicana, els dos partits republicans de més importància durant la Segona República Espan ...

Actúa

Registrat com a partit polític a lagost de 2017 a partir de la plataforma del mateix nom, es va nodrir de membres dEsquerra Oberta descontents amb el rumb dEsquerra Unida i de membres de la plataforma "Convivencia Cívica". Impulsat per Gaspar Lla ...

Ciutadans en Blanc

Ciutadans en Blanc és un moviment ciutadà que persegueix que els vots en blanc a les eleccions siguin computats. Per a aconseguir-lo han format un partit polític homònim amb seu a Sant Lluís. Lúnic objectiu del partit és aconseguir que el vot en ...

Democràcia Socialista

Democràcia Socialista va ser un partit polític espanyol fundat el 1990 per Ricardo García Damborenea, exsecretari general del PSOE a Biscaia i capdavanter que corrent intern Democràcia Socialista. García Damborenea va fundar el seu nou partit des ...

Dreta Liberal Republicana

Dreta Republicana Liberal va ser un partit polític espanyol liderat per Niceto Alcalá-Zamora, que es va fusionar immediatament amb la incipient formació republicana de Miguel Maura immediatament abans del Pacte de Sant Sebastià, del que van forma ...

Escons en Blanc

Escons en Blanc, és un partit polític espanyol fundat el 2010 que deixa buits els escons que aconsegueix.

Espai plural

Espai plural és una plataforma estatal formada el juny de 2010 per diferents partits nacionalistes, desquerres i ecologistes. La principal impulsora del projecte es ICV, en especial el senador Jordi Guillot. Molts del partits que formen part dEP ...

Foro Demócrata (FDEE)

Foro Demócrata, també dit El Foro, és un partit espanyol dàmbit estatal nascut lany 2011 la ciutat de Moncada, al País Valencià. És en aquest territori on gaudeix duna major implantació, amb juntes provincials a Castelló, València i Alacant.

Izquierda en Positivo

Izquierda en Positivo és un partit polític presentat el juliol de 2018 a Barcelona, que sidentifica com lúnic partit desquerres no nacionalista. A lacte de presentació hi va intervenir Paco Frutos, antic secretari general del Partit Comunista dEs ...

Izquierda Republicana

Izquierda Republicana és un partit polític espanyol, fundat labril del 1934 amb la unió dAcción Republicana de Manuel Azaña, el Partit Republicà Radical Socialista de Marcel lí Domingo i lORGA de Santiago Casares Quiroga. El secretari general és ...

Los Verdes

Els Verds té 30 anys dhistòria en el nostre país. Fou a principis dels anys 80 quan, amb la visita de lactivista alemanya Petra Kelly, 16 activistes ecologistes darreu dEspanya van signar el Manifest de Tenerife, en el qual sexposa la necessitat ...

Partit dInternet

El Partit dInternet és un partit polític dàmbit espanyol amb lobjectiu dimplantar la democràcia directa electrònica. Es fundà com a plataforma el 2008 i com a partit polític registrat des del 20 de gener de 2010. El Partit dInternet es defineix c ...