ⓘ Prunyanes. El poble de Prunyanes es troba a 340 m daltitud, al centre del terme, vora el petit còrrec de La Ilhas, que baixa vers la Bolzana. Centra lagrupament ..

                                     

ⓘ Prunyanes

El poble de Prunyanes es troba a 340 m daltitud, al centre del terme, vora el petit còrrec de La Ilhas, que baixa vers la Bolzana. Centra lagrupament de cases l església parroquial de Sant Martí, citada des del 1011, petit edifici duna nau amb campanar despadanya. Dins el terme hi ha les bordes d En Belhet i d En Malet i, ruïnoses, les d En Gasparot i de l Alibèrt.

                                     

1. El terme

El municipi de Prunyanes, de 13.51 km² dextensió, se situa a lextrem septentrional de la comarca, en contacte amb el Perapertusès, dins el gran sinclinori de Sant Pau format de margues negres, des de la cresta septentrional del sinclinal, un espadat calcari de 400 a 500 m on apareix la roca nua, garrigues i erms i petits alzinars i rouredes a les parts altes, que va des del serrat de la Fumada 910 m cap als rocs paradet 900 m, de Capelhs 808 m i de Lo Nissòl 771 m, fins a tocar en un punt la vall de la Bolzana, al sud, cap la qual baixen una sèrie de comals còrrec de Las Ilhas, coma de Lo Rei separats per esquemes arrodonides, cobertes de landes, matolls, garrigues o bosquines dalzines i vinyes al sector de Cosseras i de la Borda dEn Malet. Al peu de lespadar calcari del nord, en una petita clota oberta dins les margues se situen el poble i un petit vinyer. Comprèn el poble de Prunyanes, únic nucli de poblament agrupat, i algunes bordes esparses. Limita al N amb els termes de Camps de lAglí i Cubièras de Cinoble del Perapertusès, i lE i al S amb el de Sant Pau de Fenollet, al SW i a lW amb el de Caudiers de Fenollet. Una carretera local D-20 porta a Sant Pau i a Caudiers de Fenollet.

                                     

2. lAgricultura

La vinya, pràcticament monocultura 80 ha de les 84 de superfície agrícola, senfila fins als vessants muntanyosos; daquestes 80 ha, 71 són de denominació dorigen controlada i 9 daltres vins, tot en quasi una desena dexplotacions. Hi ha una cooperativa de capacitat reduïda. No hi ha cens ramader.

                                     

3. Història

La parròquia de Prunyanes Prinianas fou sotmesa el 1011, per una butlla del papa Sergi IV, a lefímer monestir de Sant Pere de Fenollet, que acabava de fundar el comte de Besalú Bernat Tallaferro. Posteriorment, els vescomtes de Rosselló, dits de Tatzó, tenien drets senyorials in villa de Prunana, que Bernat Berenguer de Tatzó i el seu fill Hug donaren a lorde del Temple preceptoria del Masdéu el 1136. Però lessencial de la senyoria depengué dels vescomtes de Fenollet fins la donació que el vescomte Arnau en féu en el seu testament del 1137, meitat a lorde del temple i meitat al de Sant Joan de Jerusalem hospitalers, amb càrrec a aquests cavallers dalliberar aquest feu duna fermança de 300 sous. Sembla que la dissolució de lorde del temple 1311 el conjunt del feu passà als hospitalers. El castell de Prunyanes és esmentat des del 1268 castrum de Prinhanis.

                                     

4. Demografia

La població ha estat sempre escassa: 3 fos el 1367, 1 foc el 1378 i el 1384. A mitjan segle xviii hi havia 80 habitants, i el 1789 el cens donava 28 focs i el 1818 shavia pujat a 196 h. i a 211 el 1834. Des daleshores ha tendit ha disminuir: 199 el 1861, 155 el 1891, 134 el 1926, 108 el 1954, i per la resta consulteu el gràfic.