ⓘ Poblats talaiòtics de Menorca ..

Montefí

Montefí és un assentament prehistòric de ledat del bronze i ledat del ferro, ubicat a lextrem oest de Menorca. Al contrari que la majoria dels poblats talaiòtics menorquins, no shi poden observar actualment gaires estructures arquitectòniques en superfície, si exceptuam els tres talaiots. La causa és que, a principis del segle xx, la major part de les construccions que sobresortien del terreny van ser destruïdes per convertir el jaciment arqueològic en terrenys agrícoles. Tot i així, el jaciment no es va destruir del tot: les excavacions realitzades el 2005 la zona del Camí Vell demostren ...

Poblat talaiòtic de Sa Torreta

Lorigen de lassentament i poblat talaiòtic de Sa Torreta es pot situar ja en el bronze inicial i va ser ocupat fins la romanització de Menorca i reocupat en època medieval islàmica. Del poblat actualment sen conserva el talaiot, el recinte o santuari de Taula i diferents cases. Les excavacions arqueològiques realitzades han descobert la base duna naveta denterrament, construïda amb tècnica de construcció ciclòpia, i restes de cases talaiòtiques. El jaciment arqueològic va resultar afectat per la construcció, ja en el segle xv, de les cases de lloc i de la torre de defensa que es van situar ...

Poblat talaiòtic de Sant Agustí

El poblat talaiòtic de Sant Agustí és un jaciment arqueològic de grans dimensions situat mot a prop del barranc de Binigaus. Tot i que existeixen algunes publicacions sobre aquest poblat, mai ha estat objecte dexcavacions arqueològiques, de forma que la informació de la qual disposam és limitada. Per sort, els darrers anys, un equip darqueòlegs ha iniciat un projecte dexcavació arqueològica que en breu aportarà noves dades sobre aquest poblat talaiòtic. A pesar de la falta dintervencions fins a lactualitat, es poden observar una sèrie destructures molt ben conservades: dos talaiots, un del ...

Torrellafuda

Torrellafuda és un poblat talaiòtic al terme municipal de Ciutadella de Menorca, la part de ponent de lilla de Menorca, i és declarat bé dinterès cultural. El lloc, poblat avui dia per un bosc dullastres, conserva entre les seves restes més visibles diversos elements propis dun poblat talaiòtic, entre les quals destaca un gran talaiot, una murada, un recinte de taula i diverses cases o cercles dhabitació. Està datat al període talaiòtic, al període posttalaiòtic, a lèpoca romana i al període medieval islàmic de Menorca, com indiquen les restes arqueològiques trobades.

Poblat talaiòtic de Torrellisar

El poblat de Torrellisar es troba molt alterat per les feines agrícoles i ramaderes que shi han realitzat al llarg dels segles, després del seu abandonament, però shi poden veure una sèrie de restes, entre les quals destaca la taula. Shi accedeix des de la carretera dAlaior a Cala en Porter. En el punt quilomètric 5.5, la dreta, es pren el camí rural de Cotaina, i a 400 metres a lesquerra hi ha el jaciment. El recinte de la taula es troba també molt transformat. Presenta un mur interior de pedra en sec de mida petita, dèpoca recent, que no se sap exactament amb quina finalitat es va constr ...

Torretrencada

Torretrencada és un poblat talaiòtic al municipi de Ciutadella de Menorca, destaca especialment per la taula, una de les més espectaculars de lilla. El poblat, dèpoca talaiòtica, va estar habitat fins a ledat mitjana, com indiquen les restes ceràmiques trobades en superfície. A part de la imponent taula, que conserva una pilastra la part posterior, formen el poblat talaiòtic un talaiot, restes del mur que tancava el recinte, fonaments de possibles cases i diferents hipogeus o coves artificials denterrament. El poblat talaiòtic abasta terrenys de les finques de Torretrencada i part de Torre ...