ⓘ Poblat prehistòric de Capocorb Vell. El poblat prehistòric de Capocorb Vell és un jaciment arqueològic prehistòric dun assentament format per cinc talaiots i vi ..

                                     

ⓘ Poblat prehistòric de Capocorb Vell

El poblat prehistòric de Capocorb Vell és un jaciment arqueològic prehistòric dun assentament format per cinc talaiots i vint-i-vuit habitatges pertanyents a ledat del ferro. És un dels poblats més coneguts de lilla de Mallorca i alhora un dels més grans.

                                     

1. Localització

El poblat està situat al municipi de Llucmajor, a Mallorca, concretament la carretera DT. 6014 que uneix les localitats de lArenal i Les Salines, a laltura del quilòmetre 23.

El jaciment posseeix aparcament propi, des del qual sentra a peu al jaciment. La ruta més ràpida des de Palma és arribar al poble de Llucmajor i desviar-se cap al camí de lÀguila fins a arribar la DT. 6014, girar la dreta i continuar fins a albirar el poblat a uns dos quilòmetres de distància.

                                     

2. Grau de conservació

El jaciment es troba en bon grau de conservació. La majoria dels monuments estan parcialment esfondrats, tot i que gran part del material daquests monuments es troben en el seu estat originari o ha estat col locat al seu lloc de nou. Entre els jaciments destaquen tres torres de vigilància situades estratègicament, de les quals dues superen els 2 m dalçada. També destaquen el centre cerimonial i les cases, situades entre les torres de vigilància, tot i que es troben en pitjor estat que les torres, a causa de la petita grandària de les pedres, que es creu que foren reutilitzades pels pagesos de les finques adjacents al poblat per fer els marges que delimiten les seues possessions.

Daltra banda, dins de la puntuació de la Guia de Riscos i Potencialitats, el jaciment obté una nota mitjana de 5, a causa que lalçada del conjunt és de més de 2 m, hi ha més dun 90% devidències de configuració i sidentifiquen més de 10 estructures en tot el conjunt. El jaciment, en líndex de significació del conjunt, obté una nota mitjana de 4 a causa que el nombre de publicacions que fan referència al bé són elevats, igual que el nivell de valoració social del bé, ja que en té tots els requisits, però el grau de significança esteticoformal nés per sota només 3 punts. El potencial educativoformatiu obté una nota mitjana de 3, ja que el bé requereix duna explicació perquè les evidències materials no en són suficients i perquè les incorporacions del bé a tríptics, pàgines web i guies turístiques no són massa nombroses. Líndex daccessibilitat del bé obté una nota mitjana de 44, ja que la situació del jaciment fa que shi puga arribar en menys dun minut a peu des de laparcament per un camí adequat. El grau de condicionament té una nota mitjana de 2 perquè no hi ha vegetació en les estructures, el bé està consolidat i restaurat i la senyalització nés completa. Líndex dinterpretació del bé obté una nota de 2, ja que està senyalitzat i interpretat amb plafons de text i suport gràfic, fent que el valor mitjà de potencialitat com a element patrimonial visitable del jaciment siga de 473.

                                     

3. Descripció del jaciment

El poblat fou estudiat pels arqueòlegs Watelin i Albert Mayr, tot i que les primeres excavacions científiques sen realitzaren en la segona dècada del s. XX per larqueòleg Josep Colominas Roca, que excavà per compte de lInstitut dEstudis Catalans i que té un monòlit en la seua memòria en el mateix poblat. Només entrar al jaciment hi ha un talaiot circular, que fa prop de 7 m dalçada, en un estat de conservació bastant bo. Darrere daquest talaiot circular nhi ha quatre més, dos de circulars i dos de quadrats, alineats de nord-est a sud-oest. dels extrems són circulars, mentre que els dos centrals són de planta quadrada. Entre aquests hi ha 28 habitacions rectangulars, situades alineadament. A més dels cinc talaiots i les habitacions, hi ha una altra habitació més, allunyada de la resta i molt més gran que les altres que devia ser un santuari.

Segons sexplica en lobra El poblat prehistòric de Capocorb Vell de Bartomeu Font Obrador i Guillem Rosselló Bordoy, el poblat devia segurament un centre cerimonial de la resta de poblats dels voltants; així també es pensa en lexistència dun altre poblat molt a prop, on són ara les cases de Capocorb Vell, a uns 350 m, perquè els pobladors cristians solien establir-se a prop de jaciments per aprofitar la seua pedra i construir les cases de possessió.                                     

4. Referències

Bibliografia

  • B. S. Simonet, J. Hernández-Gasch. Els espais domèstics en les Illes Balears durant les edats del bronze i del ferro. De la societat naviforme la talaiòtica.
  • Font Obrador, Bartomeu i Rosselló Bordoi, Guillem. El poblat prehistòric de Capocorb Vell 1969 Editat per Impremta Moderna a Llucmajor.
  • Font Obrador, Bartomeu Historia de Llucmajor Tom I 2000 Editat per Ajuntament de Llucmajor al mateix municipi, Tercera edició.