ⓘ Consell de Navarra. El Consell de Navarra és un òrgan consultiu superior de la Comunitat Foral de Navarra la funció de la qual és assessorar al Govern de Navarr ..

                                     

ⓘ Consell de Navarra

El Consell de Navarra és un òrgan consultiu superior de la Comunitat Foral de Navarra la funció de la qual és assessorar al Govern de Navarra i vetllar per lobservació i el compliment de la Constitució Espanyola, la Llei Orgànica de Reintegració i Amillorament del Règim Foral de Navarra i la resta dordenaments jurídics, sense que els seus dictàmens puguin contenir valoracions doportunitat o de conveniència.

Va ser creat en 1999 i està integrat per 7 membres nomenats pel President del Govern de Navarra, entre juristes de reconegut prestigi i experiència que tinguin la condició política navarresa, 5 a proposta del Parlament de Navarra i els 2 restants designats pel Govern de Navarra. Els seus membres són nomenats per a un període de 7 anys podent ser reelegits.