ⓘ Llocs - Lloc web, Llista dels principals llocs de lantic Egipte, Lloc, Lloc dimportància comunitària, Galetes entre llocs ..

Lloc web

Un lloc web és una col lecció de pàgines web, imatges, vídeos i altres elements digitals servida per un únic domini dinternet. Un lloc web està allotjat almenys en un servidor web, a què es pot accedir via Internet o una Xarxa dÀrea Local.

Llista dels principals llocs de lantic Egipte

Llista dels principals llocs de lantic Egipte segons el nom més conegut, generalment en grec. Si no es coneix un nom antic sindica el nom modern. Els noms en antic egipci són indicats quan són coneguts. Algunes ciutats destacades com Edfú, Luxor, Elkab, Esna i Assuan entren pel seu nom modern més conegut.

Lloc

Lloc és el nom que reben les finques agrícoles de Menorca. Aquestes finques funcionen des de fa segles pel sistema de mitgeres, que consisteix en el fet que el propietari, conegut com a es Senyor, posa les terres i el pagès socupa de treballar-les. Dels beneficis que sen treu es fan dues meitats iguals, una per a cadascú. Lextensió daquestes finques és molt variable, tant hi trobam una de les finques més grans de les Illes Balears amb 1.400 hectàrees la Mola de Fornells fins a petits llocs de 20-30 hectàrees dextensió. Els llocs menorquins han estat part del motor econòmic de lilla durant ...

Lloc dimportància comunitària

Els llocs dimportància comunitària són tots aquells ecosistemes protegits a fi de contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres en el territori considerades prioritàries per la Directiva 92/43/CEE dels estats membres de la Unió Europea. Aquests llocs, seleccionats pels diferents països en funció dun estudi científic, passaran a formar part de les zones despecial conservació, que sintegraran en la Xarxa Natura 2000 europea.

Galetes entre llocs

Galetes entre llocs, cada lloc ha de tenir les seves pròpies galetes, de manera que un lloc "dolent.net" no tingui la possibilitat de modificar o definir galetes dun espai com "bo.net". Les vulnerabilitats cross-site cooking dels navegadors permeten a llocs maliciosos trencar aquesta regla general. Aquest fet, és similar al de la falsificació de galetes, però latacant saprofita dusuaris benintencionats amb navegadors vulnerables, en lloc datacar al lloc web directament. Lobjectiu daquests atacs pot ser realitzar una fixació de sessió, és a dir, un robatori de sessió en un lloc web. Galetes ...

Llocs sagrats i camins de pelegrinatge de les muntanyes de Kii

Els Llocs sagrats i camins de pelegrinatge de les muntanyes de Kii es troben en els boscos de les muntanyes Kii al Japó, la regió de Kumano, a les prefectures de Wakayama, Nara i Mie, en la península de Kii, al Parc Nacional dYoshino-Kumano. Tres llocs sagrats del sintoisme i el budisme, Yoshino incloent Omine amb la muntanya Hakkyō, Kumano-jinja - que alhora inclou el Kumano Nachi-taisha, el Kumano Hayatama-taisha i el Hongu-taisha -, i Koyasan, es troben comunicats per camins de pelegrinatge a les antigues capitals de Nara i Kyoto. Els llocs i camins foren catalogats el 2004 com a Patrim ...