ⓘ Nusos - Invariant per nusos, Nus, matemàtiques, Diagrama de nus, Nus trivial, Teoria de nusos, llaç ..

Invariant per nusos

Es coneix com a invariant per nusos qualsevol funció f del conjunt de tots els nusos possibles a qualsevol conjunt tal que, siguin K i K dos nusos isòtops, es compleixi f = f. Val la pena observar que no simposa com a condició la recriprocitat, pel que f = f no té per què implicar que K i K siguin isòtops. Pel que fa al conjunt darribada dels invariants per nusos més usuals hi predominen els polinomis, tot i que també són usats invariants que assignen a cada polinomi un grup com en el cas del grup fonamental del complementari del nus o un nombre com passa amb els invariants de Vassiliev. U ...

Nus (matemàtiques)

En matemàtiques, un nus és una incrustació de la circumferència en lespai ambient, generalment considerant la topologia euclidiana. El que pretén la definició matemàtica de nus és donar una descripció rigorosa del concepte comú de nus i amb això poder donar resposta a què fa que un nus sigui diferent dun altre. La idea bàsica daquesta definició és que, per donar-li cabuda al fet que un nus no es pugui desnuar, senganxen les puntes extremes del nus. Daltra banda, el que un nus es pugui deformar transformant-lo en un altre, en matemàtiques es descriu com lexistència duna isotopia de lambient ...

Diagrama de nus

Un diagrama de nus és un dibuix que representa la projecció dun nus o enllaç en un pla de manera que només hi apareguin punts simples i dobles i que els casos de punts dobles no siguin per tangència sinó per encreuament. A més, per tal de poder reconstruir unívocament el nus original, als punts dencreuament shi marca quin tros de nus passa per davant de laltre. El principal avantatge de representar un nus a partir del seu diagrama és la senzillesa en el seu tractament i la facilitat dimaginar intuïtivament el nus que representa. Un altre dels beneficis de lús dels diagrames del nus és que ...

Nus trivial

En el camp de la teoria de nusos, sanomena nus trivial al nus que pot representar-se amb un diagrama sense encreuaments. Intuïtivament el nus trivial pot veures com una corda circular sense cap nuament. El nus trivial és lelement neutre per la suma de nusos.

Teoria de nusos

La teoria de nusos és la branca de la topologia que sencarrega destudiar lobjecte matemàtic que abstreu la noció quotidiana de nus. En escoltar la paraula nus, vénen la nostra ment imatges com la dels cordons dunes sabates, la de les sogues dels mariners i, fins i tot, vénen records com el duna extensió elèctrica difícil de desnuar. Totes aquestes imatges són exemples de nusos que difereixen per molt poc del concepte matemàtic de nus. Un nus, un cop enganxats els seus extrems serà representat per una corba simple i tancada en ℝ 3 o, de manera més àmplia, per embeddings de la circumferència ...

Nus (llaç)

Un nus o nuc és una estructura feta en una corda o similar per subjectar, lligar o tancar elements. Es forma doblegant la corda duna manera particular i estirant fins que es forma. Hi ha nusos particulars per a determinats oficis, com els descalada o els de mariner. La llaçada és la part espiral o corba del nus. El macramé és un teixit fet a base de nusos, que poden tenir funcions decoratives. A les cultures incaiques tenien un alt valor comunicatiu, ja que els nusos servien per recordar esdeveniments i explicar històries, a més de per comptar